VideoW KościeleW roku liturgicznym

Co kryje się za zasłoną przybytku?

Komentarz do Ewangelii na Niedzielę Palmową 

PALMOWA C

Share: