Herod otrzymał przydomek Wielki ze względu na swe poczynania budownicze i architektoniczne. Władca jednak owładnięty był manią prześladowczą. Wszędzie widział zagrożenie dla swego tronu. Nawet wśród niemowląt.

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska