Darmowa książka! Teologia Nowego Testamentu (3)

Wraz z nieszporami rozpoczęliśmy trzecią niedzielę po Bożym Narodzeniu. Czas więc na trzeci tom trylogii!

W niniejszej prezentacji zagadnień teologicznych Nowego Przymierza, opracowanej w trzech tomach, obrano jeszcze inną drogę niż proponowane dotychczas. Kilkunastu autorów, znanych polskich biblistów, porusza zasadnicze kwestie teologiczne Nowego Testamentu, które zostały ujęte w osiem dyscyplin: nauka o Bogu Ojcu – chrystologia – pneumatologia – eklezjologia – antropologia – mariologia – eschatologia – zagadnienia etyczne. Przyjęty podział może być – i z konieczności jest – w niektórych przypadkach nieostry. Autorzy starali się jednak nie pominąć takich tematów, jak idea królestwa Bożego (która nierozerwalnie wiąże się z eklezjologią), angelologia, demonologia, ewangelizacja, teologia cierpienia i pozostałych ważnych dla zasadniczego przesłania ksiąg Nowego Testamentu zagadnień.

W tomie trzecim zaprezentowano Listy Pawłowe, Katolickie i List do Hebrajczyków. Przy końcu każdego tomu zamieszczono spis bibliograficzny. Bibliografii a wykorzystana przez autorów, którzy zrezygnowali z przypisów, również została do niego włączona.

Autorzy: ks. Jan Załęski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. Ewa Józefa Jezierska – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Dariusz Kotecki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ks. Jan Klinkowski – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Mariusz Rosik – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Stefan Szymik – Katolicki Uniwersytet Lubelski, ks. Franciszek Mickiewicz SAC – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wszyscy autorzy są członkami Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Spis treści

1. Obraz Boga – Ojca (J. Załęski)

2. Chrystologia (E. Jezierska)

3. Pneumatologia (D. Kotecki)

4. Eklezjologia (J. Klinkowski)

5. Eschatologia (M. Rosik)

6. Antropologia (S. Szymik)

7. Zagadnienia etyczne (F. Mickiewicz)

DARMOWY PLIK PDF DO POBRANIA

TUTAJ

Serdecznie zapraszam!