Darmowa książka! Teologia Starego Testamentu (4)

Rozpoczynamy czwarty z czterech tygodni Adwentu, więc dziś szczególny gratis! Czwarty z czterech tomów Teologii Starego Testamentu!

W posynodalnej adhortacji zatytułowanej Verbum Domini Benedykt XVI w następujący sposób mówi o wewnętrznej jedności Pisma świętego: „Z pewnością Biblia, rozpatrywana z czysto historycznego lub literackiego punktu widzenia, nie jest po prostu księgą, lecz zbiorem tekstów literackich, których redagowanie trwało ponad tysiąc lat i której poszczególnych ksiąg nie da się łatwo wyodrębnić jako wewnętrzne całości; istnieją natomiast widoczne powiązania między nimi. Odnosi się to już do zawartości Biblii Izraela, którą my, chrześcijanie, nazywamy Starym Testamentem. Jest tak tym bardziej, kiedy my, chrześcijanie, łączymy Nowy Testament i jego pisma – niczym klucz hermeneutyczny – z Biblią Izraela, interpretując ją jako drogę ku Chrystusowi” (Verbum Domini 39).

Nie ulega wątpliwości, że teologia stanowi zwieńczenie bogatej panoramy nauk biblijnych. Poprzedza ją egzegeza, która zawsze jest nauką typowo analityczną. Egzegeza polega zasadniczo na szczegółowej analizie filologicznej tekstu świętego: wyraz po wyrazie, zdanie po zdaniu, rozdział po rozdziale – i tak przez całą księgę, która jest przedmiotem badań. Teologia biblijna jest natomiast nauką syntetyczną. Podejmuje określony temat teologiczno-biblijny i rozważa go na tle ksiąg biblijnych, tworząc organiczną całość.

Dlatego też z ogromną radością oddajemy do rąk Czytelników IV tom Teologii Starego Testamentu dotyczący ksiąg prorockich (Bibliotheca Biblica, Wrocław 2011). Oto spis treści:

abp Marian Gołębiewski
Wprowadzenie

ks. Sławomir Stasiak
Obraz Boga

Joanna Jaromin
Antropologia

Ks. Wojciech Pikor
Koncepcja ludu Bożego. Wybranie i przymierze

Ks. Marek Raszewski
Prawo, kult i świątynia

Ks. Marek Raszewski
Grzech i zło. Zagadnienia etyczne

Ks. Wojciech Pikor
Eschatologia i apokaliptyka

Bibliografia
Wykaz skrótów

 

PLIK PDF DO POBRANIA

TUTAJ

Serdecznie zapraszam!