Jakże to się stanie?

fot. M. Rosik

Ujmująco wygląda „Zwiastowanie” Donatellego kościele Santa Croce we Florencji. Ujmująco, bo płaskorzeźba prezentuje archanioła Gabriela klęczącego przez Maryją, nie odwrotnie, jak ma to miejsce w innych przedstawieniach tej sceny.

Boski posłaniec zdaje się doskonale wiedzieć, że Maryja jest wolna od grzechu pierworodnego i oddaje Jej pokłon jako Matce samego Boga.