Dlaczego w Starym Testamencie jest tyle przemocy?

Niekiedy kłopotu nastręczają pewne wzmianki Biblii, które sugerują jakoby Bóg wzywał do zła lub zsyłał je na naród wybrany lub narody ościenne. Zapisy te sięgają czasów (lub je odwzorowują), w których Izraelici wszystko, co się wydarzało przypisywali Bogu. W najstarszych formach religijności Izraela Bogu przypisywano więc zarówno dobro, jak i zło, dopiero z czasem – wraz z rozwojem objawienia w tym względzie – zdano sobie strawę, że od Boga pochodzi jedynie dobro, od szatana zaś zło. Doskonałym przykładem jest w tym względzie omówiona już wyżej kwestia spisu ludności dokonanego przez Dawida. Ta sama czynność (spis ludności) została raz przypisana szatanowi (1Krn 21,1), innym zaś razem samemu Bogu (2Sm 24,1).