Z Drugiego Listu do Tesaloniczan: „Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu” (2Tes 2,15).

Wiara Kościoła opiera się na dwóch filarach: Biblii i Tradycji. Właśnie o tym w dzisiejszym „Głosie na pustyni”.

Serdecznie zapraszam.