Głos na pustyni

„Głos na pustyni” to audycja, którą prowadzę od 2019 roku w każdy niedzielny poranek o godz. 6.50 (dość wcześnie, prawda?) na antenie lokalnego Radia „Wrocław”. Ranne ptaszki zapraszam na żywo, a lubiących dłużej pospać – na moją stronę. Głębokich refleksji!

AudioGłos na pustyni

Trójca Święta w ikonach

Na wybrzeżu Szkocji (fot. archiwum M. Rosik) W historii chrześcijańskiego malarstwa, a przede wszystkim w historii ikonopisarstwa, przez wieki ukształtowały się różne reprezentacje Trójcy Świętej. Zapraszam na kilka słów refleksji na ich temat. Aydycja „Głos na pustynii” nadawana jest w Radio „Wrocław” w każdą niedzielę o godz. 6.50. TRÓJCY ŚWIĘTEJ
AudioGłos na pustyni

Ojciec, Syn i Duch w Księdze Rodzaju

fot. M. Rosik W Uroczystość Trójcy Świętej zapraszam do refleksji nad jedną z największych tajemnic chrześcijaństwa. Audycja „Głos na pustyni” nadawana jest w Radio „Wrocław” w każdą niedzielę o godz 6.50. Listen to Ojciec, Syn i Duch w Księdze Rodzaju # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at   
AudioGłos na pustyni

Moc – miłość – myślenie

Panorama Wrocławia z wieży Sky Tower (fot. M. Rosik) Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do ...
AudioGłos na pustyni

Dobry pasterz

W audycji „Głos na pustyni” (co niedzielę w Radio „Wrocław” o godz. 6.50) zapraszam na refleksję na Niedzielę Dobrego Pasterza. Listen to Dobry Pasterz # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioGłos na pustyni

Niedziela biblijna

W audycji „Głos na pustyni” (co niedzielę w Radio „Wrocław” o godz. 6.50) zapraszam na refleksję na Niedzielę Biblijną i Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Listen to Niedziela Biblijna # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioGłos na pustyniW roku liturgicznym

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Salvador de Bahia, Brazylia (fot. M. Rosik) W audycji „Głos na pustyni” (co niedzielę w Radio „Wrocław” o godz. 6.50) zapraszam na refleksję na Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Listen to Niedziela Bożego Miłosierdzia # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at   II W A II W B II W C
AudioGłos na pustyni

Zmartwychwstał Pan

W audycji „Głos na pustyni” (Radio „Wrocław”) zapraszam na refleksję na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Listen to Zmartwychwstał Pan # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at  
AudioGłos na pustyni

Jezus wjeżdża do Jerozolimy

W audycji „Głos na pustyni” (Radio „Wrocław”) zapraszam na refleksję o sensie wydarzeń Niedzieli Palmowej Listen to Jezus wjeżdża do Jerozolimy # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at PALMOWA C
AudioGłos na pustyni

Święta Rodzina w Jerozolimie

Pobyt Maryi, Józefa i dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie spowodowany był zwyczajem udawania się dorosłych (powyżej trzynastu lat) Żydów, trzy razy do roku (Pascha, Pięćdziesiątnica i Święto Namiotów) z pielgrzymką do Jerozolimy. Choć kobiety nie były zobowiązane do takiej wizyty, często towarzyszyły swoim mężom. Celebracje paschalne trwały tydzień, natomiast każdy Izraelita winien przebywać w świętym mieście przynajmniej jedną dobę. Listen to Święta Rodzina w Jerozolimie # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at
AudioGłos na pustyni

Niewiasta obleczona w słońce

Podstawowe znaczenie całego tekstu (Ap 12,1-18) dotyczy Kościoła. Wizjoner kreśli przed czytelnikami losy Ciała Chrystusa przedstawionego jako Niewiasta, która stoczyć musi walkę ze Smokiem. Wizja ta zarysowana była pierwotnie już w Protoewangelii, kiedy to Bóg zwracał się do szatana: „Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3,15). Przedstawiona tu Niewiasta ma także rysy Matki Mesjasza. Wystarczy przywołać dwa fragmenty omówione już wcześniej. Pierwszy pochodzi z ...
AudioGłos na pustyni

Co mają wspólnego chleby pokładne z Bożym Ciałem?

Katedra wrocławska w noc Bożego Ciała 2021 (fot. M. Rosik) Warto postawić pytanie, dlaczego w Kościele katolickim zrodził się i trwa zwyczaj adorowania Jezusa ukrytego w białej Hostii. Otóż przechowywanie Najświętszego Sakramentu w tabernakulum i zwyczaj adoracji zakotwiczony jest w Starym Testamencie. Przypomnijmy sobie, co Bóg nakazał Mojżeszowi: Uczynisz też stół z drzewa akacjowego […]. Pokryjesz go szczerym złotem i uczynisz dokoła wieniec złoty. […] Uczynisz także misy i czasze, dzbanki i patery do składania ofiar płynnych. Uczynisz je ze szczerego ...
AudioGłos na pustyni

Księga Rodzaju o Trójcy Świętej

Czy to możliwe, że w pierwszej księdze biblijnej – Księdze Rodzaju – ukryta została prawda o Bogu w trzech Osobach? Sprawdźmy! „Głos na pustyni” na żywo w każdą niedzielę o 6.50 w Radio „Wrocław”. Serdecznie zapraszam! Listen to Księga Rodzaju o Trójcy Świętej # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at   
AudioGłos na pustyni

Moc, miłość, myślenie

Skye Island, Szkocja (fot. M. Rosik) Apostoł Paweł więziony w Rzymie zdaje sobie doskonale sprawę, że zbliża się czas jego odejścia z tego świata. W 67 roku pisze swój ostatni list. Jest to jego duchowy testament. Kieruje go do swojego wieloletniego towarzysza podróży i wiernego przyjaciela. To Paweł ustanowił Tymoteusza biskupem w Efezie. W tym ostatnim piśmie przypomina, że Bóg dał chrześcijanom Ducha Świętego. Otrzymuję Go najpierw podczas sakramentu chrztu świętego. To Duch Święty sprawił, że stałem się dzieckiem Boga! ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Ponad aniołami

Wstępując do nieba, Jezus zapowiada nadprzyrodzone znaki, które miały potwierdzać głoszone orędzie o zbawieniu: „I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Czy serce nie pałało w nas?

Biblia jako słowo Boga może przemienić nasze życie. Przez proroka Izajasza Bóg poucza: „Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa” (Iz 55,10-11). Czy dziś słowo Boga spełnia swoje ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Którym grzechy odpuścicie

Kiedy Jezus ukazał się apostołom w wieczerniku w niedzielę zmartwychwstania, rzekł do nich: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23). Wydarzenie to jest konstytutywne dla sakramentu zwanego sakramentem pojednania. Najbardziej powszechne określenie sakramentu głosi, że jest on „widzialnym znakiem niewidzialnej łaski”. Kto przyjmuje sakrament, ten w sposób absolutnie pewny spotyka Boga. To, czy sakrament przyniesie w życiu spodziewane owoce, w dużej mierze zależy od wiary przyjmującego, sam Bóg natomiast działa ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Pierwszego dnia po szabacie

Mozaika na fasadzie katedry św. Marka przedstawia scenę zmartwychwstania. Chrystus w geście zwycięstwa nad światem ciemności ma uniesioną prawą dłoń. Z Jego postaci bije blask. Krzyż, który przytrzymuje lewą dłonią, tryumfuje nad całą sceną. Ze znaku śmierci przecież stał się krzyż znakiem miłości. Pastelowe kolory zmieszane z poświatą złota nadają majestatu i królewskiej chwały całej scenerii. Mozaika przesycona jest światłem. Jest to blask zmartwychwstania. Listen to Pierwszego dnia po szabacie # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioGłos na pustyni

Niedziela Męki Pańskiej

W Niedzielę Palmową świętujemy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Mateusz rozpoczyna opowieść o tym wydarzeniu wzmianką, iż Jezus przyszedł do miejscowości Betfage, która leży na Górze Oliwnej. Betfage jest niewielkim osiedlem, z którego doskonale widać Święte Miasto. Należy przypuszczać, że Jezus wraz ze swoimi uczniami spędził noc u swoich przyjaciół, Łazarza, Marty i Marii, w miejscowości Betania niegdyś oddalonej osiem kilometrów od Jerozolimy, a dziś włączonej w obręb miasta. Listen to 28.03.2021 Niedziela męki Pańskiej byMariusz Rosik on hearthis.at    ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Jakże to się stanie?

fot. M. Rosik Ujmująco wygląda „Zwiastowanie” Donatellego kościele Santa Croce we Florencji. Ujmująco, bo płaskorzeźba prezentuje archanioła Gabriela klęczącego przez Maryją, nie odwrotnie, jak ma to miejsce w innych przedstawieniach tej sceny. Boski posłaniec zdaje się doskonale wiedzieć, że Maryja jest wolna od grzechu pierworodnego i oddaje Jej pokłon jako Matce samego Boga. Listen to Jakże to się stanie? # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at   
AudioGłos na pustyniW Kościele

Łaski pełna

Łaska jest pierwszym darem, jaki Maryja otrzymuje od Boga. Znajduje on swe potwierdzenie w słowach anioła: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30), a jeszcze pełniej w sformułowaniu kecharitomene, niezbyt precyzyjnie tłumaczonym przez polskie „pełna łaski” (Łk 1,28), opartym z pewnością na łacińskim gratia plena, zaczerpniętym z Wulgaty. Listen to Maryja – łaski pełna # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at   
AudioGłos na pustyniW Kościele

Adwentowe światło

Niewielkie duńskie miejscowości przyciągają swym urokiem szczególnie o zmroku. W malutkich oknach kamienic, przyozdobionych kwiatami i kolorowymi wiszącymi dekoracjami, które oddają klimat ciepła i intymności, pojawia się światło. Duńskie niebo powoli bierze we władanie Księżniczka Noc. Południowa Jutlandia. Dziesięciotysięczne miasteczko. Dzień się kończy. Ustaje ruch na ulicach, a miasto spowija łagodna poświata szarości. Promienie zachodzącego słońca igrają z liśćmi i konarami pobliskich drzew. W czasach, kiedy miasta oświetlane były jeszcze lampami gazowymi, w miastach wyznaczano ludzi, którzy troszczyli się o ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Cezarea Nadmorska

W 25 roku przed Chr. Herod Wielki rozpoczął budowę portu przy Morzu Śródziemnym w mieście należącym niegdyś do Fenicjan. Nadał mu imię na cześć Cezara Augusta: Cezarea Nadmorska. Było to przedsięwzięcie niecodzienne. Król postanowił wybudować port nie w zatoce, lecz przy prostej linii brzegowej. Z tego powodu konieczne stało się postawienie falochronów, do budowy których używano tufu wulkanicznego przywożonego aż z Wezuwiusza. Pył wraz z kamieniami wkładano w drewniane skrzynki, a te zatapiano w wodzie. Tak powstawały falochrony. Z czasów ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Wieczernik

Wieczernik znany był od wczesnych wieków chrześcijaństwa jako „górny Kościół apostołów”. Była to przecież katedra św. Jakuba, pierwszego biskupa Jerozolimy. Nic więc dziwnego, że w V. wieku mówiono o nim jako o „Syjonie, matce wszystkich kościołów”. Listen to Wieczernik # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at   
AudioGłos na pustyniW Kościele

Bazylika Grobu Pańskiego (2)

Po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa chrześcijanie sprawowali w miejscu grobu liturgię do wybuchu powstania żydowskiego przeciw Rzymianom, a więc do roku 66. Czynili to niemal cały czas pod przewodem pierwszego biskupa Jerozolimy, Jakuba, który został stracony w 62 roku. Większość wierzących w 66 roku opuściła Święte Miasto, udając się przez Samarię do Pelli, miasta w dzisiejszej Jordanii. W 135 roku cesarz Hadrian, po stłumieniu kolejnego powstania żydowskiego, któremu przewodził niejaki Bar Kochba, postanowił zaorać Jerozolimę. Na miejscu ukrzyżowania i zmartwychwstania ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Bazylika Grobu Pańskiego (1)

Chyba każdy, kto marzy o podróży do Ziemi Świętej, wędruje myślą do miejsca, które wyobrażał sobie tysiące razy: Bazylika Grobu Pańskiego. Miejsce śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Centrum dziejów zbawienia. Miejsce, gdzie dokonało się absolutnie najważniejsze wydarzenie w dziejach świata. Już sam dziedziniec prowadzący do bazyliki może wzbudzić uczucia rozczarowania. A co dopiero jej wnętrze! Przekraczający próg świątyni z drżącym sercem poszukują wewnętrznego światła, a ogarnia ich mrok okopconych dymem świec ścian. Pragną atmosfery ciszy, a zewsząd rozlega się kakofoniczna muzyka ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Góra Oliwna

Od murów Starej Jerozolimy oddziela Górę Oliwną Dolina Cedronu. Góra wznosi dumnie swą głowę we wschodniej części miasta, przesłaniając widok na Pustynię Judzką, ciągnącą się za nią aż do Jerycha i dalej na wschód. Nazwę bierze od oliwnych gajów, które w dawnych czasach pokrywały jej zbocza. Była świadkiem wielu biblijnych wydarzeń. Tu zatrzymała się Chwała Jahwe uchodząca ze świątyni (Ez 11,23); tu Dawid uciekał przed Absalomem (2Sm 15,13-35); tu dokonywano rytuału palenia czerwonej krowy (Lb 19,1-10); tu niejednokrotnie przebywał Jezus; ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Sto bram. Dokąd?

Jest w Jerozolimie miejsce zupełnie niezwykłe, wyjęte jakby z innego świata, bardzo różne od współczesnych uporządkowanych żydowskich osiedli i pełnych rozgardiaszu dzielnic arabskich. To Mea Szearim – dzielnica Stu Bram, zamieszkiwana przez ortodoksyjnych Żydów. Pomysłodawcą założenia ortodoksyjnej dzielnicy był Konrad Schick. Pierwsi przybysze zawitali w „dzielnicy czystych dusz” w XIX stuleciu. Pochodzili z Polski i Węgier. Niektórzy nazywają ją „miastem w mieście”, choć pierwotna nazwa wywodzi się od planu zbudowania jednocześnie stu domów. Listen to Mea Szearim # ks. Mariusz ...
AudioGłos na pustyniVideoW Kościele

Petra

Petra leży na skrzyżowaniu dwóch dróg. Jedna prowadzi od Morza Czerwonego do Damaszku, druga – z Zatoki Perskiej do Gazy. Całość miasta wykutego w skałach rozciąga się na obszarze stu kilometrów kwadratowych. Na trzy wieki przed Chr. Nabatejczycy wykuli w skale świątynie, sklepy, pałace i grobowce. Wykuli w skale swoje domy. Wyczarowali miasto. Miasto przez wieki zakryte przed oczyma niepowołanych. Wąwóz, który wiedzie do jednego z cudów świata, nosi nazwę Siqi ciągnie się niemal półtora kilometra pośród skał, których wysokość ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Świątynia jerozolimska

Kiedy w roku 70 po Chr. wojska Tytusa wkroczyły do Jerozolimy, rozegrała się jedna z największych tragedii w historii narodu wybranego. Wódz zawołał, iż godzi się, aby kapłani zginęli wraz z przybytkiem i nakazał wymordować personel świątynny, a samą świątynię spalić. Na tryumfalnym Łuku Tytusa do dziś podziwiać można relief przedstawiający wynoszoną ze świątyni menorę. W ten sposób postała istnieć centralna instytucja judaizmu biblijnego. Audycja „Głos na pustyni” w każdą niedzielę o 6.50 na falach Radia „Wrocław”. Zapraszam! Listen to ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Tyr

Wszystkie fot.: M. Rosik Tyr położony czterdzieści kilometrów na południe od Sydonu leży na półwyspie, który powstał z połączenia dawnej wyspy ze stałym lądem za pomocą grobli. Łodzie przycumowane na nabrzeżu w niewielkim stopniu świadczą o dawnej wielkości ogromnego portu handlowego i przeładunkowego. Starożytni Fenicjanie nazywali tę niezwykłą wyspę-miasto „królową morza”. Założone na trzy tysiąclecia przed Chrystusem, swój niezwykły rozkwit rozpoczęło u początku pierwszego milenium p.n.e. Późniejsza nazwa „Syria” ma swój źródłosłów w imieniu miasta. W okresie Amarna król Tyru ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Banias

Dzisiejsze Banias, zwane za czasów Jezusa Cezareą Filipową, leży u źródeł rzeki Jordan. Czczono tu niegdyś bożka natury o imieniu Pan (stąd nazwa „Paneas”, wymawiana dziś jako „Banias”). Herod Wielki wystawił tu świątynię ku czci Augusta, natomiast jego syn Filip rozbudował miasto i nadał mu nazwę Cezarea. Filip miał przeprowadzić tu eksperyment pozwalający wskazać dokładnie źródła Jordanu: nakazał wrzucić plewy do jeziora o nazwie Berekhat Ram. Plewy pojawiły się niedługo potem w Banias. Listen to Banias # ks. Mariusz Rosik ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Samaria

Najważniejszym ośrodkiem kultu Samarytan jest Garizim. Teologowie do dziś nie są zgodni co do tego, czy Samarytanie w czasach Jezusa stanowili odrębną grupę etniczną, czy raczej było to jedno ze stronnictw judaizmu. Sami Żydzi z pewnością nie uważali Samarytan za swoich. Kiedy w 536 r. Żydzi, po edykcie uwalniającym Cyrusa, mogli powrócić z niewoli, by odbudować świątynię, Samarytanie pragnęli włączyć się w ten projekt, jednak Zorobabel odrzucił ich ofertę. Midrasz opowiada o tym wydarzeniu: „Tak wyglądały sprawy do momentu, kiedy ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Tabor

Współcześni Jezusowi uczeni w Piśmie twierdzili, że przed przyjściem Mesjasza pojawi się na ziemi postać Eliasza, który został uniesiony do niebios w tajemniczych okolicznościach: został „wzięty w skłębionym płomieniu, na wozie o koniach ognistych” (Syr 48,9). W jaki sposób spełniło się proroctwo powrotu Eliasza? Jezus wyjaśnił swoim uczniom, że nie chodzi tylko o to, iż Eliasz pojawił się w scenie przemienienia na górze Tabor. Zapowiadanym przez proroków Eliaszem był Jan Chrzciciel. Właśnie o Janie Chrzcicielu mówił Jezus Apostołom: „Eliasz już ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Tabgha

Misternie ułożona mozaika pod głównym ołtarzem Kościoła Rozmnożenia Chleba w Tabghdze przedstawia kosz z czterema chlebami i dwie ryby. Zgodnie z zapisem Ewangelii, Jezus miał do dyspozycji pięć chlebów. Co się stało z piątym? Myśl artysty układającego mozaikę jest iście teologiczna, wręcz duchowa: piąty chleb to ten rozmnażany na ołtarzu. Chleb eucharystyczny. Kościół Prymatu Piotra wybudowany został na nadbrzeżnej skale, która zna ślady wcześniejszych budowli. Pierwszy kościół bowiem stał tu już w IV w., niedaleko schodów opadających do jeziora, a ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Synaj

Po przepłynięciu Kanału Sueskiego potrzeba około pięciu godzin jazdy, by dotrzeć do Dżabal Musa, najwyższej góry Półwyspu Synajskiego. Liczy 2285 metrów. Na szczyt prowadzą dwie drogi. Kto wybiera wędrówkę nocą, zazwyczaj decyduje się na łatwiejszą trasę. W oddali ledwo rysują się mury klasztoru św. Katarzyny. Tuż za nim wchodzi się na drogę Abbas Buga, prowadzącą do prześlicznie położonej Doliny Eliasza. Listen to Synaj # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at  
AudioGłos na pustyniW Kościele

Góra Błogosławieństw

Tradycja sytuuje miejsce, na którym Jezus wygłosić miał Kazanie na Górze (Mt 5,1 – 7,28), rozpoczynające się od ośmiu błogosławieństw, na niewielkim, pokrytym zielenią wzniesieniu wypiętrzającym się około sto pięćdziesiąt metrów ponad wody Jeziora Galilejskiego. Właśnie od błogosławieństw bierze nazwę całe wzniesienie. Stanowią one szczególny gatunek literacki, mający swój pierwowzór w świecie filozofii greckiej, na kartach Starego Testamentu i w myśli judaistycznej. Sama nazwa pochodzi od greckiego przymiotnika makarios, oznaczającego „szczęśliwy” lub „błogosławiony”. Stąd błogosławieństwa ukazują model życia, którego realizacja ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Kafarnaum

Historia domu mieszkalnego, na którym stanął kościół, jest fascynująca. Badania archeologów dowiodły, że w I w. po Chr. był tu dom rodzinny należący do tzw. insula (łac. „wyspa”), czyli kompleksu połączonych ze sobą domostw i zabudować gospodarczych. Judeochrześcijanie od początku znali to miejsce jako dom Piotra apostoła. W audycji „Głos na pustyni” zapraszam do Kafarnaum. Listen to Kafarnaum byMariusz Rosik on hearthis.at   
AudioGłos na pustyniW Kościele

Betania

Niewielka miejscowość, której nazwa tłumaczy się jako „dom biednych”, była świadkiem interesujących wydarzeń w życiu Jezusa. Tu mieszkała zaprzyjaźniona z Jezusem rodzina, a dokładniej dwie siostry i brat, Maria, Marta i Łazarz. Gdy Nauczyciel pielgrzymował do Jerozolimy na uroczystości świąteczne, zatrzymywał się w ich domu. W audycji „Głos na pustyni” zapraszam do Betanii. Listen to Betania # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at    
AudioGłos na pustyniW Kościele

Sodoma i Gomora

fot. G. Pazdro Według autora natchnionego, miasta zostały pochłonięte przez ogień i siarkę, a mieszkańcom nakazał Bóg uciekać w góry, co oznacza, że nizinne części regionu miały być zalane przez wody. Czy tę biblijną relację można w jakikolwiek sposób potwierdzić lub jej zaprzeczyć danymi naukowymi? Tradycyjne lokalizacja miast umieszcza je w okolicach Morza Martwego. Jeśli przyjąć za wiarygodną relację Biblii, że miasta legły w gruzach, należy przypisać ten efekt trzęsieniu ziemi. Czy w czasach, o których opowiada Biblia, tereny nad ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Józef z Nazaretu

Chrześcijanie w VII wieku byli przekonani, że potrafią dokładnie zlokalizować dom Maryi i Józefa. Opat o imieniu Arkulf odwiedził to miejsce około 670 roku. Tak wspomina swoją wizytę: „Miasto Nazaret położone jest na górze i posiada wiele budowli z kamienia. W jego obrębie są również dwa bardzo wielkie kościoły: jeden, w centrum miasta, osadzony jest na dwóch łukach, gdzie ongiś znajdował się dom, w którym Pan nasz i Zbawiciel był wychowany”. Kościół św. Józefa, którego obecna bryła pochodzi z 1914 ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Betlejem

Listen to Betlejem # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at   
AudioGłos na pustyniZiemia Słowa

Ain Karem

fot. M. Rosik Listen to Ain-Karem # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at    GALERIA ZDJĘĆ: KOŚCIÓŁ JANA CHRZCICIELA GALERIA ZDJĘĆ: KOŚCIÓŁ NAWIEDZENIA ŚW. ELŻBIETY
AudioGłos na pustyniW Kościele

Bazylika Zwiastowania. Nazaret

Listen to Bazylika Zwiastowania # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at  Polub stronę na Facebook
AudioGłos na pustyniW Kościele

O czym rozmawiali Piotr i Paweł?

Jerozolima. To właśnie miasto było świadkiem niezwykłego spotkania – spotkania dwóch Apostołów. Do Jerozolimy po swym cudownym nawróceniu pod bramami Damaszku i po wielu nocach spędzonych w postach i modlitwie przybył Paweł, by przedstawić się Piotrowi. O czym rozmawiali? Biblia nie podaje szczegółów, nie relacjonuje ich rozmowy. Nietrudno jednak znaleźć odpowiedź na to pytanie. Zapewne rozmawiali o Jezusie. Listen to O czym rozmawiali Piotr i Paweł? # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at    „Głos na pustyni” na żywo w ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Poprzednik Pański

Zainteresowanie postacią Jana Chrzciciela było żywe w I wieku nie tylko wśród chrześcijan. Józef Flawiusz pisał o nim: „Niektórzy Żydzi utrzymują, że ruinę oddziałów Heroda należałoby przypisać karze boskiej, jako sprawiedliwą zemstę za śmierć, którą zgotował [Herod] Janowi zwanemu Chrzcicielem” (Dawne dzieje Izraela 18,7,2). Zainteresowanie to wcale nie spadło z biegiem czasu. Prowadziło do tworzenia się mniej lub bardziej wiarygodnych tradycji i legend związanych z postacią prekursora Jezusa, funkcjonujących w mentalności chrześcijan, a niekiedy zapisywanych w apokryfachlub pismach wyrastających z pobożności ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Co się wydarzyło w Lago di Bolsena?

Niemal dokładnie w połowie drogi pomiędzy Rzymem a Florencją leży niewielkie, ślicznie położone na wzgórzach włoskie Orvieto, w którym średniowieczne kształty budowli zastygły bez ruchu przez wieki. Miasteczko znane jest nie tylko z wyśmienitego wina i doskwierających latem upałów, z którymi zmaga się chłodniejszy górski wiatr. To właśnie stąd bierze się zwyczaj wyruszania z procesją eucharystyczną w dniu Bożego Ciała. Gotycką katedrę papież Leon XIII ogłosił „złotą lilią włoskich katedr” dodając, że w dniu sądu ostatecznego uniesie się ona do ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Kim jest On?

fot. W. Kubiaczyk Przy wejściu do Kaplicy Sykstyńskiej, która porywa w świat fresków Michała Anioła, Ojciec Święty stawiał sobie pytanie o Boga, na które w „Tryptyku Rzymskim” dawał zagadkową odpowiedź: „Kim jest On? Jest jak gdyby niewysłowiona przestrzeń, która wszystko ogarnia”. „Niewysłowiona przestrzeń” – mówi o Bogu Jan Paweł II – dodając przy tym Pawłowe: „Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. To samo pytanie siedem wieków wcześniej zadawał sobie Andriej Rublow, rosyjski mnich i ikonograf, który wśród postów ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Zaszumiało i powiało

fot. G. Kryszczuk Piękny ośrodek rekolekcyjny o nazwie Arka i Gołębica stał się miejscem, które przeszło do historii katolickiego ruchu charyzmatycznego. Tam po raz pierwszy katolicy zaczęli oficjalnie modlić się w językach. Zwykli studenci, zwykłe dni skupienia… a jednak niezwykłe działanie Ducha Bożego. „Głos na pustyni” na żywo w każdą niedzielę o 6.50 w Radio „Wrocław”. Serdecznie zapraszam! Listen to Zaszumiało i powiało # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at    Polub stronę na Facebook
AudioGłos na pustyniW Kościele

Pan wstępuje do nieba

Drzewo o nazwie „Krąg życia” w Lesie Cedrowym, Liban Droga szabatowa w tradycji żydowskiej to około 1800 metrów. Właśnie w takiej odległości od murów starej części Jerozolimy, na stokach Góry Oliwnej, położony jest meczet upamiętniający wniebowstąpienie Chrystusa. Pierwszy kościół upamiętniający wydarzenie, o którym mówią ewangeliści Łukasz i Marek, stał tu już w IV wieku. Jak wygląda dziś? Listen to Pan wstępuje do nieba # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at    „Głos na pustyni” na żywo w każdą niedzielę o ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Kościół. Czy charyzmatyczny?

Jan XXIII, zwany powszechnie „papieżem dobroci”, zasłynął ze znakomitego poczucia humoru. Gdy tuż po wyborze pewnego razu przechodził przez plac Świętego Piotra (zrezygnował z lektyki, czym podbił serca wielu), usłyszał, gdy pewna matrona teatralnym szeptem zwróciła się do swej przyjaciółki: „Ależ on jest gruby!”. Papież uśmiechnął się i w chrześcijańskim odwecie odrzekł: „Musi pani wiedzieć, że konklawe to nie wybory miss piękności”. Na pytanie dziennikarza o to, ile osób pracuje w Watykanie, z wrodzoną sobie swadą odpowiedział „Mniej więcej połowa”. ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

O Bożej karze

Kiedy czytamy Pismo Święte, mamy do czynienia z rozwojem Objawienia. To znaczy, że pewne prawdy były inaczej rozumiane na przykład w pierwotnych formach religijności żydowskiej, a inaczej wtedy, gdy przyszedł Jezus i dał nam pełnię Objawienia. Nie możemy więc traktować Bożej kary jako działania Boga skierowanego przeciwko człowiekowi, ale jedynie jako naturalne konsekwencje wynikające z grzechu. Inne pytanie, jakie dziś często sobie zadajemy, dotyczy końca świata i tego, czy żyjemy w czasach ostatecznych. Listen to O Bożej karze # ks. Mariusz ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Zła się nie ulęknę

Z Psalmu 23: „Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”. Ciemna dolina jest tu symbolem każdej sytuacji zagrożenia, jaką spotkać możemy w życiu; jest symbolem utraty pracy, ciężkiej choroby, odejścia kogoś bliskiego, odrzuconej miłości, lęku o przyszłość, samotności. Obecność Boga jest gwarantem poczucia bezpieczeństwa. Bóg jest nie tylko Dobrym Pasterzem, jest najlepszym Ojcem, który troszczy się o każdego z nas osobiście. Dlatego Jego obecność pozwala pokonać wszelki lęk. „Głos na pustyni” na żywo ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Niedziela biblijna

We wszystkich kościołach naszego kraju przeżywamy w dniu 26 kwietnia 2020 roku Tydzień Biblijny pod hasłem „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35-36) oraz czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego pod hasłem „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia”. Jak lepiej rozumieć Biblię? Zapraszam do wysłuchania audycji „Głos na pustyni”, nadawanej co niedzielę w Radio „Wrocław” o godz. 6.50. Listen to Niedziela biblijna # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at    Polub stronę na Facebook
AudioGłos na pustyniW Kościele

Pierwszego dnia po szabacie

fot. M. Rosik Mozaika na fasadzie katedry św. Marka przedstawia scenę zmartwychwstania. Chrystus w geście zwycięstwa nad światem ciemności ma uniesioną prawą dłoń. Z Jego postaci bije blask. Krzyż, który przytrzymuje lewą dłonią, tryumfuje nad całą sceną. Ze znaku śmierci przecież stał się krzyż znakiem miłości. Pastelowe kolory zmieszane z poświatą złota nadają majestatu i królewskiej chwały całej scenerii. Mozaika przesycona jest światłem. Jest to blask zmartwychwstania. Tak wydarzenie zmartwychwstania widział oczyma wyobraźni artysta. Przekazy sztuki z motywami wielkanocnymi bazują ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Niepomiernie szczęśliwi

Czujesz się zagubiony? Jezus przyszedł „odnaleźć to, co zginęło” (Mt 18,11). Czujesz się źle? Jezus „przyszedł do tych, którzy się źle mają” (Mt 9,12). Twoje grzechy przytłaczają cię? „Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8). Czujesz się samotny? On zmartwychwstał, by powiedzieć: „Odtąd jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,28). On nie daje tanich odpowiedzi na twoje pytania. Nie wskazuje łatwych rozwiązań. Nie składa obietnic bez pokrycia. Nie zwodzi cię, że gdy ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Namaszczenie w Betanii

Niewielka miejscowość, której nazwa tłumaczy się jako „dom biednych”, była świadkiem interesujących wydarzeń w życiu Jezusa. Tu mieszkała zaprzyjaźniona z Nim rodzina, a dokładniej dwie siostry i brat, Maria, Marta i Łazarz. Gdy Nauczyciel pielgrzymował do Jerozolimy na uroczystości świąteczne, zatrzymywał się w ich domu. Często rozmowy przeciągały się długo w noc, a cienie żywo dyskutujących postaci figlowały na białych ścianach w świetle oliwnych lampek. Podczas jednej z takich rozmów, czarująca gospodyni usłyszała od Jezusa: „Marto, Marto, troszczysz się i ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Ziarno czy Syn?

Zadaniem przypowieści jest doprowadzenie słuchacza do swoistego stanu szoku emocjonalnego i intelektualnego. Niektórzy chrześcijanie dobrze znają przypowieści. Słysząc pierwsze zdanie, z powodzeniem mogliby dokończyć opowiadanie fabuły. Inaczej było z pierwotnymi odbiorcami przypowieści. Przypowieści wywoływały szok. Burzyły krew. Wywracały życie do góry nogami. Prowokowały. Rozważmy dziś jedną z najkrótszych przypowieści, jakie wyszły z ust Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24). Listen to Ziarno ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Dlaczego nocą?

fot. M. Rosik Jerozolima tętni świętością. Oddycha nią, żyje, zapala się i gaśnie, pulsuje. Doświadczenie tego miasta należy do przeżyć z pogranicza religii. Należy wręcz do doświadczeń mistycznych. Tak odczuwał Jerozolimę Jezus. Tak doświadczał jej także Nikodem, faryzeusz i zwolennik długich nocnych rozmów, a jednocześnie bohater dzisiejszej Ewangelii. Jerozolimski uczony o szlachetnym rodowodzie pragnie nocą rozmawiać z wędrownym kaznodzieją z pogardzanej Galilei. Dlaczego nocą? Listen to Dlaczego nocą? # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at    „Głos na pustyni” na ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Jezus i Jego bicz

Jerozolima, model świątyni Dziś przekaz internetowych kaznodziejów skupia się na Samarytance (bo komentarze do Psalmu 91 należą już do odległej wczorajszej przeszłości). Dlatego dla odmiany zapraszam do refleksji na temat Jezusowej obecności w świątyni na trzy lata przed Jego śmiercią. Przynajmniej według Jana ewangelisty. Jezus, który bierze do ręki bicz ze sznurków, wywraca stoły bankierów, rozsypuje ich monety i uwalnia gołębie przeznaczone na ofiarę, zapowiada tym proroczym gestem zdarzenia, które przyszły na świątynię czterdzieści lat później. Zapowiada jej zburzenie. „Głos ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Żydzi, kobiety i osioł

Nie ulega wątpliwości, że w środowisku religijnym Palestyny I wieku status kobiety był nie tylko inny, ale wręcz niższy niż status mężczyzny. Żaden tekst biblijny odnoszący się do kobiet nie zawiera jakichkolwiek wzmianek o ich niższości duchowej, moralnej czy intelektualnej. Jednak w środowisku Starego Testamentu uważano to za fakt oczywisty i sam przez się zrozumiały. Starożytne Izraelitki żyły w społeczności patriarchalnej, gdzie władza dorosłych i wolnych mężczyzn była szczególnie wielka zarówno prawnie, jak i faktycznie. Listen to Żydzi, kobiety i ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Jezus, pustynia i diabeł

Gdyby hipotetyczny wędrowiec zagubił się na Pustyni Judzkiej, znaleźć by się mógł na Górze Kuszenia, Dżabal Quruntul. Góra oddalona jest zaledwie cztery kilometry od Jerycha. Tu po wiekach krzyżowcy wybudowali dwa kościoły, które nie przetrwały próby czasu. Tu także swe mieszkanie obrali prawosławni mnisi, których klasztory niczym gniazda przyczepione są do szczytów góry. Jednak góra ta znana jest przede wszystkim z Jezusowych potyczek z diabłem. Listen to Jezus, pustynia i diabeł # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at  
AudioGłos na pustyniW Kościele

Miłość a tolerancja

Najwyższą normą etyki chrześcijańskiej jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Mateusz umieszcza przykazanie miłości bliźniego posuniętej aż do miłości okazywanej wrogom w Kazaniu na Górze, które zawiera najbardziej istotne elementy nauczania etycznego Jezusa. Oznacza to, że przykazanie to stanowi jeden z najistotniejszych nakazów moralnych nauki Jezusa. Czy jednak miłość okazywana innym to to samo, co tolerancja? Listen to Miłość a tolerancja # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioGłos na pustyniW Kościele

Powrót do źródeł

Mija 54 lata od zakończenia Soboru Watykańskiego II, który wyznaczył sobie jako jeden z celów zastosowanie zasady „powrotu do źródeł”. Postanowiłem więc przyjrzeć się jednej z pierwszych gmin chrześcijańskich – tej w Koryncie. Paweł głosił dobrą nowinę w Koryncie na początki lat 50-tych I stulecia. Wydawać by się mogło, że dwuletni pobyt Pawła w Koryncie okazał się wystarczający, by powstająca gmina posiadła już dość solidny fundament wiary. Jednak po opuszczeniu przez Pawła miasta, mało uformowana jeszcze gmina chrześcijańska przeżywa pewnego ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Modlitwa Jezusa

Nikt nie zaprzeczy, że nieodzowną formą rozwoju życia duchowego jest modlitwa. Chrześcijanin, który swoje imię bierze właśnie od Chrystusa, w Nim przede wszystkim widzi wzór modlitwy. Dlatego przyjrzymy się dziś modlitwie Jezusa, który był Żydem i podzielał modlitewne zwyczaje swoich współwyznawców. Spojrzenie na Jego oddanie Ojcu, na wagę, jaką przywiązuje do życia modlitewnego, wreszcie na całe życie, które zdefiniować można jako modlitwę, może okazać się pomocne w odkrywaniu naszych modlitewnych dróg spotkania z Bogiem. „Głos na pustyni” na żywo w ...
AudioGłos na pustyni

Dusza mieczem przeszyta

Scena ofiarowania czterdziestodniowego Jezusa w jerozolimskiej świątyni owiana jest poświatą tajemniczości. A wszystko przez to, że odbywa się w klimacie proroctwa wypowiedzianego przez Symeona – starca, o którym niewiele wiemy i który pojawia się na kartach Ewangelii zaledwie jeden raz. Przenieśmy się więc na świątynny dziedziniec kobiet. Audycja „Głos na pustyni” nadawana jest w Radio „Wrocław” w każdą niedzielę o godz. 6.50. Serdecznie zapraszam! Listen to Dusza mieczem przeszyta # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   Polub stronę na ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Niedziela Słowa Bożego

Z czytaniem Biblii jest trochę tak, jak z przebywaniem z najlepszym przyjacielem. Im częściej z nim przebywamy, im częściej się spotykamy, tym łatwiej odgadnąć nam jego rekcje i odczytać myśli. Podobnie jest z lekturą Biblii. Im częściej po nią sięgamy, tym szybciej zmienia się nasze myślenie. A przecież zmiana sposobu myślenia to nic innego jak nawrócenie. Greckie słowo metanoia, tłumaczone jako „nawrócenie”, oznacza właśnie zmianę sposobu myślenia. W Kościele powszechnym przeżywamy dziś po raz pierwszy ogłoszoną przez papieża Franciszka Niedzielę Słowa ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

O sile słowa

W dzielnicy Żydów ortodoksyjnych w Jerozolimie lub przy Murze Płaczu zobaczyć można czasem bardzo osobliwe sceny. Dwóch mężczyzn, wyznawców judaizmu ubranych tradycyjnie w czarne fraki i kapelusze, stoi naprzeciw siebie, żywo rozmawiając. Gestykulują przy tym teatralnie rękoma, łapią się za głowy, miotają pejsami… Ich głosy przybierają na sile. Od razu wiadomo, że toczą spór. Podchodzi do nich trzeci mężczyzna, by nieco uspokoić sytuację i nagle… pada na ziemię! Czyżby ktoś go uderzył? Nie. Podszedł akurat wtedy, gdy oponenci obdarzali się ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Wszystko, co sprawiedliwe

Jan udziela chrztu nawrócenia. Oczywiście Jezus jako bezgrzeszny takiego chrztu nie potrzebował. Rodzi się więc pytanie o znaczenie tego wydarzenia. Częściową odpowiedź znajdujemy w samym tekście narracji. Jezus tłumaczy Janowi, iż „godzi się wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Staje się jasne w ten sposób, że przyjęcie chrztu przez Jezusa jest wolą Ojca. Należy widzieć w fakcie chrztu Jezusa motyw uniżenia. Ewangeliści zgodnie stwierdzają, że Jezus jest większym od Jana, a jednak uniża się przed nim. Dla ludzi żyjących w klimacie starożytnej ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Legenda, wokół której narosły legendy

for. M. Rosik Już jutro obchodzić będziemy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Wspominać będziemy wyjątkowe wydarzenia – tajemniczy wędrowcy składają hołd nowonarodzonemu Jezusowi. Dwa pierwsze rozdziały ewangelii Mateusza, która opowiada o tym wydarzeniu, przeniknięte są wieloma elementami gatunku literackiego zwanego legendą, stąd właściwa ich interpretacja nastręcza niekiedy niemało trudności. W ciągu historii narosło wiele nieporozumień i niewłaściwych interpretacji Ewangelii Dziecięctwa. Niektórzy odmawiali im całkowicie charakteru historycznego. Inni próbowali dowodzić historycznej autentyczności każdego szczegółu. Tymczasem gatunek legendarny ukazuje ponadczasowe przesłanie za pomocą elementów ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Święta Rodzina z Betlejem

Mówi się, ze nie ma na świecie kraju tak bogatego w kontrasty i zróżnicowanego pod wszystkimi niemal względami, jak niewielki obszarowo – porównywalny do Belgii – Izrael. Zróżnicowania topograficzne i klimatyczne spowodowały kontrasty w naturze. Tu znajdziemy najniższy punkt na ziemi przy najbardziej zasolonym morzu świata. Szczególne położenie pomiędzy morzem a pustynia spowodowało liczne kontrasty w populacji, ich sposobie życia, języku, przekonaniach, tradycjach i religii. Tutaj możemy stanąć twarzą w twarz z historycznymi miastami i miejscami świętymi, o których słyszeliśmy ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Ten, na którego czekamy

W tę chłodną na zewnątrz, ale ciepło odczuwaną w sercu ostatnią niedzielę adwentu rozpocznijmy naszą refleksję od przypomnienia sceny z Quo vadis. W cudownym rzymskim ogrodzie, pośród zieleni i fontann, Ligia opowiada Winicjuszowi o swym Bogu – opowiada o Jezusie, który narodził się, aby człowiekowi przywrócić szczęście. Po chwili namysłu zakochany Winicjusz odpowiada: „Mogę wybudować ołtarz twemu Bogu w każdym gaju tego miasta, mogę postawić Mu świątynię w każdym ogrodzie Rzymu – ale wyrzuć Go ze swego serca”. Listen to ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Maryja oczekująca

Nawiedzenie. Kościół Santa Maria Novella, Florencja Scena zwiastowania, którą rysuje przed nami ewangelista Łukasz, wprowadza nas w ostatnie chwile adwentowego oczekiwania. Wpatrując się w Maryję słuchającą orędzia anioła Gabriela, chciejmy dostrzec Jej postawę, która może stać się dla nas wzorem nie tylko adwentowego postępowania. Łukasz rysuje portret Maryi, która słucha Boga i która jest Mu posłuszna. Przedstawia Ją także jako pokorną Służebnicę Pańską. Pochylmy się więc nad tymi trzema postawami i spytajmy, w jaki sposób dziś zrealizować je możemy w ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Niepokalana – Dziewczyna z Nazaretu

W 1854 roku. Pius IX w bulli Ineffabilis Deus pisał: W pierwszej chwili swego poczęcia, za szczególną łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, biorąc pod uwagę zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, Najświętsza Maryja Panna została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Listen to Dziewczyna z Nazaretu 8.12.2019 byOrygenes+ on hearthis.at  
AudioGłos na pustyniW Kościele

Oto nadchodzi…

„Cicho! Ukochany mój! Oto on! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry!” (Pnp 2,8) – wołaniem zakochanej do dna serca dziewczyny, bohaterki biblijnej Pieśni nad pieśniami, Kościół w dniach Adwentu wypełnia swoje serce i swoje usta. Woła nim o przyjście Zbawiciela: „Niech się otworzy niebo i niech zejdzie Sprawiedliwy! Niech się otworzy ziemia, i wyda Zbawiciela!” To wołanie o spotkanie. O obecność. O bycie razem, w jedności, nierozdzielnie, na zawsze. Obraz ludzkiej miłości staje się tu obrazem miłości Zbawiciela i Kościoła, który ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Coś z orłów…

Obchodzimy dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Nie potrafimy wyznaczyć granic Jego królestwa. Brak w nim punktów granicznych, murów obronnych i określonego terytorium. Granice królestwa Bożego biegną przez ludzkie serca. Kto więc należy do królestwa Bożego? Kto może się poszczycić, że ma Chrystusa za Króla? Poszukajmy odpowiedzi na te pytania w słowach samego Jezusa. Jego nauczanie często dotyczyło królestwa Bożego. Co sam mówił o swoim królestwie? W „Głosie na pustyni”, audycji Radia „Wrocław” zatrzymajmy się jedynie nad trzema zdaniami Ewangelii. ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Czy piekło istnieje?

Wielu ludzi uważających się za chrześcijan nurtuje problem pogodzenia wszechogarniającej miłości Boga i Jego miłosierdzia z istnieniem piekła. Stąd rodzą się pytania: „Jak można pogodzić istnienie piekła z nauką o miłosierdziu Bożym? Czy piekło nie jest zaprzeczeniem prawdy, że Bóg w Chrystusie zbawił wszystkich ludzi? Czy stworzenie istot, których losem ma być piekło, nie jest zaprzeczeniem celowości ich stworzenia?” Już w III w. Orygenes, zmagając się z tymi pytaniami, zdawał się zakładać możliwość pokuty i nawrócenia po śmierci. Kościół jednak ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

W listopadzie

W listopadowym klimacie opadających liści i powiewu chłodnego wiatru co roku przychodzi nam zatrzymać się na chwilę w biegu życia i zastanowić nad jedną z największych tajemnic i jednym z najstarszych pytań. Listopad to miesiąc modlitw za tych, którzy odeszli na drugi brzeg. Dotykamy tajemnicy. Pytamy o śmierć. Czym jest? Dlaczego jest? Jaką możemy przyjąć wobec niej postawę? Listen to W listopadzie # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at    Słuchaj w Radio „Wrocław” w każdą niedzielę o 6.50
AudioGłos na pustyniW Kościele

O tych, którzy odchodzą…

Na pytanie o obecność w Biblii nauczania o czyśćcu uczciwy czytelnik natchnionej księgi musi jasno odpowiedzieć: „Nie, nie ma w niej wprost wyrażonej myśli o istnieniu takiego stanu po śmierci”. Brak w Biblii fragmentów kształtujących przekonanie na temat pośmiertnego miejsca oczyszczenia nie oznacza jednak, że nie znajdują się w niej wypowiedzi, w których upatrywać można podstawy nauki o czyśćcu. Same Ewangelie zawierają kilka fragmentów, w których bibliści dopatrują się aluzji do rozwiniętej później nauki o czyśćcu. Jakie to fragmenty? Listen ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Szczęście moje

Dążenie do szczęścia nieustannie towarzyszy człowiekowi. Bohater Homera, Odyseusz, w wytrwałością podróżuje do swej Itaki, gdyż tylko tam może być szczęśliwy. Starożytny mit o Graalu głosi, iż ten kto wyruszy w drogę poszukiwania kielicha Ostatniej Wieczerzy i odnajdzie go, odnajdzie szczęście. Według Platona szczęśliwi mogli być tylko bogowie. O szczęściu również uczy nas Chrystus. Moglibyśmy parafrazować błogosławieństwa mówiąc: „Szczęśliwi ubodzy, cisi, wprowadzający pokój”. Zapraszam na chwilę refleksji na temat tego, gdzie dziś człowiek poszukuje szczęścia? W jaki sposób do niego ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Kościół konieczny?

Żyjący w III stuleciu św. Cyprian, biskup Kartaginy, sformułował postulat, który później został zdogmatyzowany: „Poza Kościołem nie ma zbawienia”. Dziś spotkać się można z postawą odrzucenia konieczności istnienia Kościoła i niedostrzegania w nim skutecznego narzędzia zbawienia. Są ludzie, którzy sądzą, że indywidualna modlitwa czy lektura Pisma Świętego okażą się wystarczającą pożywką dla dynamicznego wzrostu wiary i ostatecznie – do zbawienia. Nie uznają potrzeby przyjmowania sakramentów, deprecjonują wartość spotykania się we wspólnocie wierzących i niejednokrotnie podważają hierarchiczność Kościoła. Tymczasem już pobieżna ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Skandale w Kościele

Kiedy Noe na Boży rozkaz zaczął budować arkę, nic jeszcze nie zapowiadało potopu. Nic więc dziwnego, że gdy opowiada się tę historię dzieciom na lekcjach religii, katecheci mówią o drwinach, które wychodziły z ust sąsiadów biblijnego bohatera: „Patrzcie! Noe buduje arkę! Zamierza pływać nią po lesie”. Posłuszny Noe jednak wykonywał dokładnie polecenia Wszechmocnego. I gdy całą zamieszkałą ziemię zalały bezkresne wody potopu, drewniana arka okazała się jedynym miejscem przetrwania! Listen to Skandale w Kościele # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Wiara a ideologia

Czasem zdarza nam się słyszeć, że religia jest ideologią. Nic bardziej błędnego. Otwórzmy jakikolwiek słownik, leksykon czy encyklopedię. W każdej z tych książek znajdziemy bardzo podobne określenia ideologii: jest to przyjęty zespół przekonań, poglądów i wartości określonej grupy społecznej. Na bazie tych przekonań, poglądów i wartości grupa decyduje o swoim sposobie działania w społeczeństwie i swoim stylu życia. Powtórzmy raz jeszcze: istotą ideologii jest zbiór wspólnych dla jakiejś, czasem małej grupy, poglądów, przekonań i wartości. Istotą religii jest wiara, czyli ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Ogród

Od kilku tyg w naszych refleksjach stawiamy sobie pytanie o postawę chrześcijanina wobec cierpienia. Biblijny mit o upadku pierwszych ludzi daje najbardziej zasadniczą, aczkolwiek wcale nie pełną odpowiedź na problem zaistnienia zła na świecie: zło we wszelkich jego formach i przejawach pojawiło się na ziemi z wolnej decyzji człowieka, która została podjęta przez pierwszych ludzi nie bez wpływu osobowego zła, utożsamionego z szatanem. „Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”. Kiedy jednak pierwsi rodzice podjęli absolutnie najgorszą decyzję ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Krzyż choroby?

Ks. Józef Tischner, który w czasie, gdy nie mógł już mówić, napisał na kartce dwa słowa: „nie uszlachetnia”. Tydzień temu wspomnieliśmy, że mówienie o „krzyżu choroby” (choć nie ma tego w Biblii) znajduje pewne uzasadnienie w tradycji Kościoła. W jaki sposób doszło do utożsamienia choroby fizycznej z „krzyżem”, którego dźwiganie nakazuje Jezus? Otóż sam Jezus często zapowiadał prześladowania swoich wyznawców. Przyczyną wrogości wobec uczniów Chrystusa miało być głoszone słowo Boże. Cała Mowa Misyjna w Ewangelii Mateuszowej naszpikowana jest zapowiedziami cierpień ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Kto nie bierze krzyża

Czym jest krzyż, do którego podjęcia zachęca Jezus? Jak właściwie odczytać sens tej wypowiedzi? Powraca ona na kartach Ewangelii kilkukrotnie: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24); „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Mk 8,34); „Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem” (Łk 14,27). Wypowiedź ...
AudioGłos na pustyni

11 września – cezura w dziejach świata

Niektórzy teologowie, próbujący zmierzyć swą myśl z problematyką zła widzianą w perspektywie Boga, odwołują się na zasadzie analogii do dzieła George Seurat’a. Jednym z najcenniejszych obrazów kolekcji Art Institute of Chicago jest jego dzieło Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte. Powstały w latach osiemdziesiątych XIX stulecia obraz to jeden z najwybitniejszych przykładów dzieła sztuki namalowanego w technice określanej w historii sztuki jako puentylizm (kropkowanie, plamkowanie). Kompozycja malarska obrazu budowana była przez nakładanie na płótno niezliczonych, różnokolorowych plamek, punktów czy kropek ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Gdy brat twój zgrzeszy

Uczył Jezus: „Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch lub trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik!” (Mt 18,15-17). Ewangelista Mateusz był z pochodzenia Żydem i kierował swą Ewangelię do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Bardzo ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Przebaczenie – dar czy wypracowana umiejętność?

Czym jest przebaczenie? Czy przebaczyć to znaczy zapomnieć wyrządzoną krzywdę? Czy w ogóle można zapomnieć zło, zadaną ranę? Czy może mamy być na tyle naiwni, by pozwolić się krzywdzić? Na czym polega przebaczenie? Wydaje się, że jest kilka kroków, które wiodą ku głębokiemu chrześcijańskiemu przebaczeniu. Zapraszam na kolejną refleksję z cyklu „Głos na pustyni” w audycji Radia „Wrocław”. Listen to Przebaczenie innym – dar czy wypracowana umiejętność? # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioGłos na pustyniW Kościele

Stworzenie śpiewa Ciebie, Panie

O owocach modlitwy w dzisiejszym „Głosie na pustyni”. Wytrwała i systematyczna modlitwa nie pozostaje bezowocna. Dokonuje przemiany życia. Daje głębszy wgląd w istotę wiary, przynosi pewność Bożej miłości, umacnia poczucie bezpieczeństwa przez Bogiem i daje wzrost pewności, że On troszczy się o nas. Modlitwa zmienia sposób widzenia świata. Przynosi pokój serca i pogodę ducha. Oddala poczucie osamotnienia. Dodaje także mocy do walki ze złem i wzmaga pragnienie czynienia dobra. Takie właśnie mogą być owoce naszego modlitewnego spotykania się z Bogiem. ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Wzięta w niebo

W „Głosie na pustyni” dziś o najpiękniejszej kobiecie świata… W przeddzień Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny serdecznie zapraszam do odsłuchania audycji. Listen to Wzięta w niebo # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioGłos na pustyniW Kościele

Modlitwa wszystkich rzeczy

Z Ewangelii św. Mateusza: „Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 6 Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6,5-6). Twierdzenie, że modlitwa jest ważna w życiu człowieka wierzącego, jest oczywiste. Jest tak ważna, ...
AudioGłos na pustyni

Dwa filary

Z Drugiego Listu do Tesaloniczan: „Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu” (2Tes 2,15). Wiara Kościoła opiera się na dwóch filarach: Biblii i Tradycji. Właśnie o tym w dzisiejszym „Głosie na pustyni”. Serdecznie zapraszam. Listen to Dwa filary # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioGłos na pustyniW Kościele

Niedzielna Eucharystia

„Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 26-28). Dzisiejszą audycję „Głos na pustyni” poświęcimy refleksji na temat Eucharystii. Serdecznie zapraszam! Listen to Niedzielna Eucharystia # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioGłos na pustyniW Kościele

Wzajemna, nie naiwna

Fragment fresku „Ostatnia Wieczerza” z kościoła Santa Croce we Florencji (fot. M. Rosik) W coniedzielnej audycji porannej (godz. 6.50) Radia „Wrocław”, zatytułowanej „Głos na pustyni”, rozmawiamy dziś o nowym przykazaniu, o którym Jezus mówił swym uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy. Listen to Wzajemna, nie naiwna # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
Głos na pustyniW Kościele

Głos na pustyni

„Głos na pustyni” to nowa audycja Radia „Wrocław”, nadawana w każdą niedzielę o 6.50! Każdego, kto ma inne zajęcia w niedzielny poranek przed 7.00, zapraszam na swój portal! Z racji pojawienia się audycji zmienia się ramówka wpisów w poszczególne dni tygodnia. Więcej informacji w „stopce” niniejszej strony. Zajrzyjcie, proszę. A teraz – zaczynamy! Listen to 07.07 Głos na pustyni byOrygenes+ on hearthis.at