W „Biblijnych romansach… i nie tylko” przenosimy się do Księgi Estery, by poznać historię miłości tytułowej bohaterki oraz króla Aswerusa.

We wstępie do księgi w Biblii Tysiąclecia czytamy: „Jest to opis pewnego epizodu z życia dworskiego króla Ahaszwerosza (zwanego także Assuerusem, w formie greckiej Kserksesem), w którym zasadniczą rolę odgrywa Estera, młoda Izraelitka oraz jej stryjeczny brat i opiekun Mardocheusz, związany z dworem perskim. Po oddaleniu swej żony Waszti, król wybrał na nową małżonkę Esterę, nie wiedząc nic o jej żydowskim pochodzeniu. Wielki wezyr królestwa, Haman, wróg Mardocheusza, planuje zagładę nie tylko swego nieprzyjaciela, ale także wszystkich Żydów na terenie Persji. Estera udaremnia ten plan swoją interwencją, uzyskuje od króla wyrok śmierci na Hamana i nieprzyjaciół Żydów, Mardocheusz zaś otrzymuje godność wezyra. Na pamiątkę tego zdarzenia zostaje ustanowione święto Purim („losów”, od losu rzucanego, celem ustalenia dnia zagłady Żydów przez Hamana), obchodzone 14/15 Adar (tj. na przełomie lutego i marca)”.

O tym, dlaczego Aswerusa nazywano impulsywnym bufonem oraz jak to się stało, że żydówka Estera została królową usłyszą Państwo w premierowym odcinku audycji.

Polub stronę na Facebook