Ewangelia Mateusza

Wśród ewangelistów szczególną troskę o systematyczną prezentację nauczania Jezusa ujętego w mowy przejawia Mateusz. Ewangelista adresował swe dzieło do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Zdając sobie sprawę ze znaczenia Pięcioksięgu dla religii judaistycznej, tak skonstruował swoją Ewangelię, że zamieścił w niej pięć wielkich mów Jezusa. Sama idea pięciu mów niesie już ze sobą przesłanie: dobra nowina o zbawieniu staje się nową Torą (Pięcioksięgiem), natomiast Jezus staje się nowym Mojżeszem – Prawodawcą. O ile bowiem pierwsze Prawo przyniesione zostało przez Mojżesza, który otrzymał je od Jahwe w teofanii synajskiej, o tyle nowe prawo zostaje objawione przez Jezusa.

Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 1-23)

Audio, Ewangelia Mateusza

fot. M. Rosik Jednym z najistotniejszych rysów teologicznych Ewangelii Dzieciństwa jest nawiązanie do dziejów Mojżesza i na tym tle nakreślenie historii Jezusa. Analogie znajdują się zarówno w tradycji biblijnej, jak i pozabiblijnej. Według relacji księgi Wyjścia, faraon zaalarmowany o przyroście naturalnym wśród populacji hebrajskiej, wydaje rozkaz zabijania wszystkich potomków płci męskiej przymuszanych do ciężkich prac…

Czytaj dalej »

W klimacie Bożego Narodzenia (Mt 1, 18-25)

Audio, Ewangelia Mateusza

W Ewangelii Mateusza czytamy: „Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie” (Mt 1,18-19). Większość z nas myśli tak: skoro nie mieszkali razem, to byli narzeczonymi. I powinni…

Czytaj dalej »

Mateuszowy rodowód Jezusa (Mt 1, 1-17)

Ewangelia Mateusza, Strefa Biblii

fot. M. Rosik Ewangelię Mateuszową rozpoczyna rodowód Jezusa. Dziwić może fakt, dlaczego ewangelista wymienia długą listę imion, które obecnym czytelnikom niewiele mówią. Jaki jest cel takiego zabiegu? Mateusz już w pierwszym zdaniu swego dzieła stwierdza, że Jezus jest synem Dawida i synem Abrahama. Wskazanie na te dwa imiona miało ważne znaczenie dla pierwszych chrześcijan, którzy…

Czytaj dalej »