Apostoł Paweł odkrył ponoć lekarstwo, które pozwala uniknąć kłopotów w małżeństwie. Jakie? Zachęca, aby w ogóle się nie żenić. Kobietom nakazuje w kościele milczeć. I przykrywać głowę. Prawdopodobnie apostoł narodów nie jest ulubieńcem niektórych pań.

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska