Od murów Starej Jerozolimy oddziela Górę Oliwną Dolina Cedronu. Góra wznosi dumnie swą głowę we wschodniej części miasta, przesłaniając widok na Pustynię Judzką, ciągnącą się za nią aż do Jerycha i dalej na wschód. Nazwę bierze od oliwnych gajów, które w dawnych czasach pokrywały jej zbocza. Była świadkiem wielu biblijnych wydarzeń. Tu zatrzymała się Chwała Jahwe uchodząca ze świątyni (Ez 11,23); tu Dawid uciekał przed Absalomem (2Sm 15,13-35); tu dokonywano rytuału palenia czerwonej krowy (Lb 19,1-10); tu niejednokrotnie przebywał Jezus; tu wreszcie dokona się sąd ostateczny (Za 14,4-21).

 

This slideshow requires JavaScript.