Archeolog czyta Biblię. Herod Wielki i jego epoka
red. Ks. Mariusz Rosik
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2007

 

Opis

Wśród wielu postaci starożytności, które fascynują ludzi współczesnych, pozostaje Herod Wielki. Spoglądając z perspektywy czasu na jego życie i epokę trudno się ustrzec od popełnienia wielu błędów w ocenie jego dojścia do władzy i sposobowi jej sprawowania. Nasze jednak kryteria mogą być krzywdzące dla oceny życia człowieka, który musiał się zmagać z problemami swojej epoki, a przyszło mu żyć w czasach dużych przemian kulturowych i politycznych na terenie Bliskiego Wschodu.

Dla Rzymian Herod Wielki był wygodnym władcą na południowo-wschodnich rubieżach imperium, gwarantując stabilizację w regionie i przejmując na siebie obowiązki administracyjne z pełną gotowością śpieszenia z pomocą materialną i militarną cesarstwu. Ze względu na pochodzenie idumejsko-arabskie Herod27 przez wiele środowisk żydowskich nie został zaakceptowany i raczej był traktowany jako konieczny kompromis w celu utrzymania autonomii w ramach Imperium Rzymskiego. Książka przedstawia z różnych perspektyw tę kontrowersyjną postać świata starożytnego.

 

Spis treści

I. Tło religijno-polityczne

II. Imperium rzymskie i jego wschodnia ekspansja

III. Herod Wielki – walka o władzę i jej utrzymanie

IV. Herod Wielki – budowniczy

V. Herod a diaspora

VI. Herod a mesjanistyczne nadzieje

VII. Ocena rządów Heroda

Zakończenie

Aneks

Bibliografia