Archeolog czyta Biblię. Świątynia Jerozolimska
red. ks. Mariusz Rosik
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2007

Opis

Oddajemy do ręki kolejny tomik z serii „Archeolog czyta Biblię”, poświęcony świątyni w Jerozolimie. Do jego powstania przyczyniło się kilku autorow. Ks. Sławomir Stasiak zaprezentował Namiot Spotkania, ktory stał się pierwowzorem po?niejszej świątyni, oraz tzw. Drugą Świątynię, czyli przybytek odbudowany przez Żydow po powrocie z niewoli babilońskiej około 536 roku. Joanna Jaromin zatrzymała się w swych rozważaniach nad Pierwszą Świątynią, wybudowaną przez krola Salomona, ks. Mariusz Rosik natomiast ukazał rozmach prac budowlanych przeprowadzonych przez Heroda Wielkiego. W ten sposob nakreślone zostały zasadnicze rysy historii przybytku w Jerozolimie.

Spis treści

  1. Wstęp
  2. Sanktuarium na pustyni – ks. Sławomir Stasiak
  3. Świątynia Salomona – Joanna Jaromin
  4. Świątynia Zorobabela – ks. Sławomir Stasiak
  5. Świątynia Heroda – ks. Mariusz Rosik
  6. Aneks
  7. Bibliografia

PDF książki do pobrania: TUTAJ