Herod Wielki – Wielki Budowniczy. Twierdze i miasta Heroda w świetle badań archeologicznych

Archeolog czyta Biblię. Herod Wielki – Wielki Budowniczy. Twierdze i miasta Heroda w świetle badań archeologicznych
P. Stojanowicz
red. M. Rosik
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2008

 

Opis

Niewielka, ale wypełniona treścią, książeczka odnosząca się do Heroda Wielkiego i wielu budowli, które zostały wzniesione podczas jego rządów. Bardzo klarowna prezentacja dwóch rodzajów konstrukcji, jakie wznosił Herod: Twierdzy i Miast. Czytelnik może dokładnie zapoznać się z dokonaniami tego władcy – pasjonata budowania, mając również do dyspozycji, rysunki, wizualizacje i zdjęcia poszczególnych konstrukcji czy projektów. Otrzymujemy również syntezę epoki historycznej i charakterystykę rządów Heroda, określonego przez Józefa Flawiusza przydomkiem „Wielki”. Fascynująca lektura dla historyka, archeologa czy studenta.

 

Spis treści

Wstęp

Rozdział I: Twierdze

Rozdział II: Miasta

Zakończenia

Bibliografia