Eschatologiczna interpretacja Nowego Testamentu w tekstach Godziny Czytań Liturgii Godzin Okresu Wielkanocnego

Eschatologiczna interpretacja Nowego Testamentu w tekstach Godziny Czytań Liturgii Godzin Okresu Wielkanocnego
A. Makarewicz
red. M. Rosik
Bibliotheca Biblica
Wrocław 2009

 

Opis

Tematy eschatologiczne… jakże często sformułowania tego typu wywołują dziś skojarzenia nostalgiczne, jeśli nie wręcz pesymistyczne. Samo słowo „eschatologia” przywołuje obraz końca, może nawet zmierzchu i ostatecznej pustki. Jakież więc zaskoczenie dla czytelnika pracy zatytułowanej Eschatologiczna interpretacja Nowego Testamentu w tekstach Godziny czytań Liturgii godzin okresu wielkanocnego. Nie o pustce będzie tu mowa, ale raczej o ostatecznej pełni; nie temat zmierzchu będzie poruszany, ale raczej wschodu Słońca, które nie zna zachodu; i nie kres ostateczny, ale początek absolutnej nowości stanowi główny wątek ujawniany stopniowo przez autorkę, dr Agnieszkę Makarewicz. a wszystko to jako cierpliwy owoc lektury liturgicznej księgi godziny czytań, a szczególnie jej wielkanocnego tomu. Analityczne spojrzenie autorki skoncentrowało się na tych fragmentach Biblii, które Kościół uznał w swojej wielowiekowej Tradycji za najbardziej stosowne do tego, by stanowiły „lampę dla stóp wiernych” podczas duchowej wędrówki od Paschy do dnia Zesłania Ducha Świętego.

 

Spis treści

Przedmowa

Wstęp

Rozdział I
WYJAŚNIENIE POJĘĆ: ESCHATOLOGIA, LITURGIA, OKRES WIELKANOCNY

Rozdział II
BUDOWA GODZINY CZYTAŃ OKRESU WIELKANOCNEGO

Rozdział III
PIERWSZY LIST ŚW. PIOTRA JAKO WEZWANIE DO ŻYWEJ ESCHATOLOGICZNEJ NADZIEI

Rozdział IV
APOKALIPSA JAKO KSIĘGA NIEBIAŃSKIEJ LITURGII

Rozdział V
LISTY ŚW. JANA JAKO KSIĘGA ŻYCIA WIECZNEGO

Rozdział VI
EKLEZJALNA INTERPRETACJA WĄTKÓW ESCHATOLOGICZNYCH W CZYTANIACH Z TRADYCJI

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia