Integralnym elementem wiary chrześcijan jest przekonanie o powszechnym zmartwychwstaniu umarłych. Katechizm Kościoła Katolickiego zawiera następujący artykuł dotyczący tej kwestii: „Credo chrześcijańskie – wyznanie naszej wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz w Jego stwórcze, zbawcze i uświęcające działanie – osiąga punkt kulminacyjny w głoszeniu zmartwychwstania umarłych na końcu czasów oraz życia wiecznego. Wierzymy mocno i mamy nadzieję, że jak Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i żyje na zawsze, tak również sprawiedliwi po śmierci będą żyć na zawsze z Chrystusem Zmartwychwstałym i że On wskrzesi ich w dniu ostatecznym. Nasze zmartwychwstanie, podobnie jak zmartwychwstanie Chrystusa, będzie dziełem Trójcy Świętej” (988-989). Tertulian podkreślał nawet, iż „jesteśmy” jako chrześcijanie, gdyż wierzymy w zmartwychwstanie umarłych: Fiducia christianorum resurrectio mortuorum; illam credentes, sumus (Res. 1,1).

Rozmowa z red. Andrzejem Pasierskim została wyemitowana w TVP Wrocław 31.03.2018 w programie „Drogi wiary”.