Ikona w Nowym Testamencie. Studium semantyczno-egzegetyczne pojęcia Eikon

Ikona w Nowym Testamencie. Studium semantyczno-egzegetyczne pojęcia Eikon
J. Czerski
red. M. Rosik
Bibliotheca Biblica
Wrocław 2011

 

Opis

Niniejsza monografia znowu powraca do tematu obrazu (ikony) w Nowym Testamencie, gdyż dotąd brak całościowego opracowania tego zagadnienia. Opracowanie zawiera omówienie wszystkich tekstów Nowego Testamentu, w których występuje słowo „ikona / obraz” w znaczeniu teologicznym. Teksty zostały sklasyfikowane na cztery grupy: (1) stworzenie jako obraz (ikona) bóstwa; (2) człowiek obrazem (ikoną) Boga; (3) człowiek obrazem (ikoną) Chrystusa; (4) Chrystus obrazem (ikoną) Boga. Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale wstępnym zostanie przedstawione tło historyczno-religijne pojęcia obrazu (ikony), a w czterech następnych rozdziałach będą analizowane, zgodnie z ich klasyfikacją. Rozdział ostatni, piąty będzie poświęcony problemowi kultu obrazów w Kościele i chrześcijańskiej ikonografii. W opracowaniu tekstów zostaną zastosowane elementy metody analizy lingwistycznej: analiza kontekstualna (makrokontekst i mikrokontekst), analiza syntaktyczna i semantyczna.

 

Spis treści

Wstęp
0. Tło historyczno-religijne pojęcia obrazu (ikony)
1. Stworzenie jako obraz (ikona) bóstwa
2. Człowiek obrazem (ikoną) Boga
3. Człowiek obrazem (ikoną) Chrystusa
4. Chrystus obrazem (ikoną) Boga
5. Kult obrazów (ikon) w świetle biblii
Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia