Ewangeliczna tradycja o Jezusie w Liście św. Jakuba. Komentarz teologiczno-pastoralny

Ewangeliczna tradycja o Jezusie w Liście św. Jakuba.
Komentarz teologiczno-pastoralny
H. Langkammer
red. M. Rosik
Bibliotheca Biblica
Wrocław 2011

 

Opis

Marcin Luter ogłosił List św. Jakuba „słomianym listem” i wydarł go ze swojej Biblii. Autor monografii dowodzi, że jest zupełnie inaczej. Prezentuje wizję autora Listu św. Jakuba, który przekazuje tradycję o ziemskim Jezusie Chrystusie. Dotyczy to przede wszystkim Kazania na Górze z błogosławieństwami, przekazanymi przez Mateusza i Łukasza.

 

Spis treści

Słowo wprowadzające
Wstęp literacko-teologiczny
Przekład z języka oryginalnego
Komentarz
Ekskurs: Namaszczenie chorych w Jk 5,3-16 pobożną praktyką czy sakramentem?
Literatura