Izrael. Przewodnik biblijny

Izrael. Przewodnik biblijny,

TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,

ISBN 978-83-7454-534-1, Wrocław 2024, ss. 352.

Opis

Przewodnik, który trafia w ręce Czytelników, nazwany został „biblijnym”. Przywołuje teksty i wydarzenia opisane w Biblii, kreśląc ich tło historyczne i kulturowe. Odnosi się do osiągnięć archeologii, bo przecież nie sposób dziś akuratnie mówić o Piśmie świętym, nie sięgając po wyniki jej badań. Opowiada legendy, którymi owiane są święte miejsca. Kreśli zwyczaje zarówno Żydów, jak i chrześcijan, którzy mieli szczęście zamieszkiwać ojczyznę Jezusa. Przytacza także refleksje dawnych i współczesnych pielgrzymów, którzy pozwolili się owionąć tajemniczą poświatą świętości odwiedzanych miejsc.

Przewodnik został pomyślany tak, aby w stosunkowo krótkiej formie opowiedzieć dużo o historii odwiedzanych miejsc, o biblijnych wydarzeniach z nimi związanych, o znaczących odkryciach archeologów, a także o tradycjach i legendach, które rodziły się na przestrzeni dziejów. Informacje te poprzedzone zostały krótkim wprowadzeniem w historię, kulturę i religię Izraela. Lekturę przewodnika ułatwić mogą poszczególne działy, które z różnych perspektyw naświetlają pomniki historii ziemi Jezusa.

W zestawieniu z pierwotną wersją Ziemia Słowa. Biblijny przewodnik po Ziemi Świętej (Wrocław 2013) – opuszczono rozdziały o Jordanii i Synaju, rozszerzono narrację o ponad trzydzieści lokalizacji i dodano dziesiątki nowych informacji archeologicznych i historycznych.

Spis treści

ZAPROSZENIE

KONTEKSTY

Dwanaście kart historii

Karta pierwsza: patriarchowie (ok. 1850-1250)

Karta druga: wyjście z Egiptu i zasiedlanie Kanaanu (ok.       1250-100))

Karta trzecia: monarchia (ok. 1000-586)

Karta czwarta: niewola babilońska (586- 538)

Karta piąta: okres perski (538-333)

Karta szósta: okres helleński (333-63)

Karta siódma: okres rzymski (63 przed – 324 po Chr.)

Karta ósma: okres bizantyjski (324-640)

Karta dziewiąta: okres arabski (640-1099)

Karta dziesiąta: okres wypraw krzyżowych (1099-1291)

Karta jedenasta: okres mamelucki i ottomański (1291-1918)

Karta dwunasta: okres nowożytny (od 1918 roku)

Rozejście się dróg judaizmu i chrześcijaństwa

Ugrupowania religijne czasów Jezusa

Faryzeusze

Saduceusze

Esseńczycy – Qumrańczycy

Uczeni w Piśmie

Zeloci i sykaryjczycy

Herodianie

Judaizm i święta żydowskie

Szabat

Dzień Pojednania

Święto Namiotów

Święto Paschy

Święto Tygodni

Początek Roku

Nów Księżyca

Chanuka

Święto Losów

Podróżowanie w czasach Jezusa

Powozy i rydwany

Zwierzęta juczne

Podróże morskie

Kobiety w starożytnej Palestynie

Kobieta w świątyni i synagodze

Małżeństwo wspólnotą religijną

Prawo lewiratu

Religijne obowiązki matki

Prawo rozwodowe

Między domem a życiem publicznym

Kultura śpiewu i tańca

Kosmiczny koncert

Muzyczna archeologia

Początki muzykoterapii

Muzyka dnia codziennego

Muzyka świątyni

Muzyka niebios

JEROZOLIMA

Stare Miasto

Bramy Starego Miasta

Bazylika Grobu

Kościół św. Anny i Sadzawka Betesda

Droga Krzyżowa

Cytadela

Kościół św. Piotra „In Gallicantu”

Kościół Jakuba Starszego

Wieczernik

Grób Dawida

Kościół Zaśnięcia Maryi

Al-Haram asz-Szarif – Wzgórze Świątynne

Mur Płaczu

Góra Oliwna

Meczet Wniebowstąpienia

Kościół „Pater noster”

Kościół „Dominus flevit”

Cerkiew św. Marii Magdaleny

Bazylika Agonii

Grób Maryi

Betfage

Betania

„Dom Pokoju”

Poza murami

Kalwaria Gordona

Bazylika św. Szczepana

Groby Królów

Mea Szearim

Groby w Dolinie Cedronu

Sadzawka Siloe

Pole Krwi i Góra Złej Rady

Dolina Gehenny

Nowe Miasto

Muzeum Izraela

Synagoga Haddasza

Mount Scopus

Yad wa-Szem

Kneset

JUDEA Z PUSTYNIĄ JUDZKĄ

Ain Karem

Kościół Jana Chrzciciela

Kościół Nawiedzenia

Betlejem

Bazylika Narodzenia

Kościół św. Katarzyny

Grota Mleczna

Pole Pasterzy

Herodion

Hebron i Mamre

Modin

Emaus Nikopolis – Latrun

Emaus

El-Dżib

Pustynia Judzka

Monastyr św. Koziby

Góra Kuszenia

Szilo

Jerycho

Morze Martwe – Sodoma i Gomora

Qumran

En-Geddi

Masada

Marissa

Timna

Ekron

Esztaol

Gibea

SAMARIA

Nablus

Góra Garizim

Sychar

Tirsa

Dotain

Aj

Ebal

OD GALILEI PO WZGÓRZA GOLAN

Nazaret

Bazylika Zwiastowania

Kościół św. Józefa

Synagoga

Źródło Maryi i kościół Gabriela

Kana Galilejska

Kafarnaum

Dom Piotra

Synagoga

Jezioro Galilejskie

Betsaida

Tabgha

Kościół prymatu

Kościół rozmnożenia chleba

Góra Błogosławieństw

Kościół Błogosławieństw

Domus Galileae

Nain

Korozain

Kursi

Tabor

Tyberiada

Seforis

Magdala

Hattin

Megiddo

Bet Szean

Banias

Chasor

Meron

Jordan

WZDŁUŻ MORSKIEGO WYBRZEŻA

Morze Śródziemne

Szefela

Gezer

Lakisz

Eglon

Dor

Siklag

Endor

Cezarea Nadmorska

Akka

Hajfa

Karmel

Afek

Aszdot

Bet Szemesz

Abu Gosz

Gat

Tel Awiz – Jafa

Gaza

Aszkelon

OD BEER SZEWY PO EJLAT

Beer Szewa

Rimmon

Kadesz Barnea

Arad

Gerar

Esjon Geber

Ejlat

Zajrzyj do wnętrza – kliknij na obrazek

Okładka

Polub stronę na Facebook