Tam, gdzie niebo łączy się z ziemią

Tam, gdzie niebo łączy się z ziemią. Biblijne podstawy Eucharystii, Nowe Życie poleca, TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, ISBN 978-83-7454-548-8, Wrocław 2023, ss. 232.

Opis

Bóg w swej mądrości nie czyni nic przypadkowo. Zanim podarował Kościołowi Eucharystię, z ogromną pieczołowitością przygotowywał ludzi do przyjęcia tego daru. Czynił to przez wieki. […] Ewangeliści dokładają wszelkich starań, by ukazać, że ostatnia wieczerza była ucztą paschalną. Jezus ustanowił nową Paschę – sakrament Eucharystii. […] W kształtowaniu chrześcijańskiego życia szczególnego znaczenia nabiera Eucharystia, która […] jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia. […] Świadomie i mądrze przeżywana Eucharystia, może stać się umocnieniem w posłudze także dla nas. Bo to przecież miejsce, w którym niebo łączy się z ziemią.

Spis treści

Zaproszenie

Ofiara Abla zapowiedzią Eucharystii

Ofiara Melchizedeka zapowiedzią Eucharystii

Ofiara Abrahama zapowiedzią Eucharystii

Manna zapowiedzią Eucharystii

Jezus barankiem paschalnym

Jezus barankiem ofiarnym

Woda ze skały zapowiedzią Eucharystii

Chleby pokładne zapowiedzią Eucharystii

Jezus nowym Mojżeszem

Izajasz zapowiada Eucharystię?

Eucharystyczna mowa Jezusa w Kafarnaum

Rozmnożenia chleba zapowiedzią Eucharystii

Czy czwarta prośba Modlitwy Pańskiej mówi o Eucharystii?

Godzina Jezusa w Ewangelii Jana zapowiedzią Eucharystii

Przygotowanie Paschy – wybór baranka

Ostatnia wieczerza – spór o datę

Ostatnia wieczerza – polecenie przygotowania uczty

Tradycja antiocheńska – przekaz Pawła

Tradycja antiocheńska – przekaz Łukasza

Tradycja jerozolimska – przekaz Marka

Tradycja jerozolimska – przekaz Mateusza

Baranina na stole ostatniej wieczerzy?

Nowe znaczenie chleba i wina

Pamiątka

Czwarty kielich

Eucharystia w drodze do Emaus?

Łamanie chleba we wspólnocie jerozolimskiej

Łamanie chleba w Troadzie i w drodze na Maltę

Łamanie chleba we wspólnocie korynckiej

Eucharystia niebiańska

Zakończenie

Bibliografia

Polub stronę na Facebook