Jezus Chrystus w świetle późniejszych pism Nowego Testamentu

Jezus Chrystus w świetle późniejszych pism Nowego Testamentu
H. Langkammer OFM
red. M. Rosik
Bibliotheca Biblica
Wrocław 2009

 

Opis

Książka o. prof. H. Langkammera kreśli obraz postaci Jezusa Chrystusa w tych księgach Nowego Testamentu, które uchodzą za pisma późniejsze. Z natur rzeczy jest to więc obraz przepracowany teologicznie. Wraz z upływem czasu refleksja teologiczna nad życiem, działalnością i dziełem Jezusa nieustannie się pogłębiała, stąd wniosek, że Autor dociera do najbardziej dojrzałego przedstawienia postaci Zbawiciela, jaki ukazuje Nowy Testament.

 

Spis treści

Wstęp

  1. Dzieje Apostolskie
  2. List do Kolosan
  3. List do Efezjan
  4. Listy Pasterskie
  5. List do Hebrajczyków
  6. List św. Jakuba
  7. Pierwszy List św. Piotra
  8. Listy św. Jana
  9. List św. Judy i Drugi List św. Piotra
  10. Apokalipsa św. Jana

Aneksy