Jezus – człowiek wewnętrznie scalony

Karol Jung twierdził, że nerwica to stan wojny z samym sobą i świadczy ona o braku wewnętrznej jedności w człowieku. Innym przejawem braku tej jedności jest życie w poczuciu winy. Jezus nie miał grzechu. Czy był człowiekiem scalonym?

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.