AudioEwangelia Mateusza

Jezus kroczy po jeziorze

Cud kroczenia Jezusa po wodach jeziora należy do gatunku cudów nad naturą.

Opowiadanie Mateuszowe zasadza się na linii starotestamentalnych cudów dokonywanych nad naturą; Mojżesz w cudowny sposób przeprowadził lud Izraela najpierw przez Morze Czerwone, a później przez rzekę Jordan; rozdzielenia wód Jordanu dokonali także Eliasz i Elizeusz.

Share: