Jezus. W przestrzeni spotkań

Jezus. W przestrzeni spotkań
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2012, ss. 152

Opis

Książka opowiada o rozmowach z Jezusem. Prowadzą je kobiety i mężczyźni, Żydzi i poganie, ludzie religijni i ci, którzy żyją daleko od dróg moralnej świętości. Opisuje ona przestrzeń dialogu rodzącą się przy spotkaniach Jezusa z kobietami i mężczyznami, którzy stali się bohaterami kart Ewangelii. Opowiada o zmaganiach z chorobą i uzdrowieniach. Mówi o pokonywaniu mocy ciemności i sile przebaczenia, o miłości, która zmienia całkowicie spojrzenie na życie, i o nadziejach, które otwierają nowe perspektywy. Jest to książka o wielkich i małych marzeniach, o głębokich pragnieniach skrywanych niekiedy na dnie serca. To opowieść o przemianie dokonującej się w sercu po spotkaniu Jezusa. O szlachetnym człowieczeństwie i o dojrzewaniu w wierze.

Spis treści

Na początek
Wieczorne pytania

Nikodem
Świat postawiony na głowie

Samarytanka
Sztuka zaczynania od nowa

Piotr
Miłość silniejsza niż lęk

Syrofenicjanka
Kobieta o jasnym spojrzeniu

Paweł
Oślepiony, aby widzieć

Sparaliżowany
Migawka z antycznego teatru

Kobieta cierpiąca na upływ krwi
Święto spełnionych marzeń

Jawnogrzesznica
Kobieta w białej szacie

Maria Magdalena
Łzy odzyskanego szczęścia

Wędrowcy do Emaus
Ci sami, lecz nie tacy sami

Jezus
Ku wierze dojrzałej