Ziemia Słowa. Biblijny przewodnik po Ziemi Świętej

Ziemia Słowa. Biblijny przewodnik po Ziemi Świętej
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
Wrocław 2013, ss. 307

Opis

Przewodnik, który trafia w ręce Czytelników, nazwany został „biblijnym”. Przywołuje teksty i wydarzenia opisane w Biblii, kreśląc ich tło historyczne i kulturowe. Odnosi się do osiągnięć archeologii, bo przecież nie sposób dziś akuratnie mówić o Piśmie świętym, nie sięgając po wyniki jej badań. Opowiada legendy, którymi owiane są święte miejsca. Kreśli zwyczaje zarówno Żydów, jak i chrześcijan, którzy mieli szczęście zamieszkiwać ojczyznę Jezusa. Przytacza także refleksje dawnych i współczesnych pielgrzymów, którzy pozwolili się owionąć tajemniczą poświatą świętości odwiedzanych miejsc. Przewodnik został pomyślany tak, aby w stosunkowo krótkiej formie opowiedzieć dużo o historii odwiedzanych miejsc, o biblijnych wydarzeniach z nimi związanych, o znaczących odkryciach archeologów, a także o tradycjach i legendach, które rodziły się na przestrzeni dziejów. Informacje te poprzedzone zostały krótkim wprowadzeniem w historię, kulturę i religię Izraela. Lekturę przewodnika ułatwić mogą poszczególne działy, które z różnych perspektyw naświetlają pomniki historii ziemi Jezusa.

Spis treści

ZAPROSZENIE

KONTEKSTY
Dwanaście kart historii
Ugrupowania religijne czasów Jezusa
Judaizm i święta żydowskie
Podróżowanie w czasach Jezusa
Kobiety w starożytnej Palestynie
Kultura śpiewu i tańca

JEROZOLIMA
Stare Miasto
Góra Oliwna
Poza murami
Nowe Miasto

JUDEA Z PUSTYNIĄ JUDZKĄ
Ain Karem
Betlejem
Herodion
Hebron i Mamre
Emaus
Pustynia Judzka
Monastyr św. Koziby
Góra Kuszenia
Jerycho
Morze Martwe – Sodoma i Gomora
Qumran
En-Geddi
Masada

SAMARIA
Nablus
Góra Garizim
Sychar

OD GALILEI PO WZGÓRZA GOLAN
Nazaret
Kana Galilejska
Kafarnaum
Jezioro Galilejskie
Betsaida
Tabgha
Góra Błogosławieństw
Nain
Korozain
Kursi
Tabor
Tyberiada
Seforis
Magdala
Hattin
Megiddo
Bet Szean
Banias

WZDŁUŻ MORSKIEGO WYBRZEŻA
Cezarea Nadmorska
Akka
Hajfa
Karmel
Tel Awiz – Jafa
Gaza

OD BEER SZEWY PO EJLAT
Beer Szewa
Arad
Ejlat

NA WSCHÓD OD JORDANU
Geraza
Gadara
Amman
Madaba
Betania za Jordanem
Nebo
Macheront
Al Karak
Źródło Mojżesza
Petra

SYNAJ
Klasztor św. Katarzyny
Góra Synaj