Jezusowe wezwanie do przebaczenia

„Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch lub trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik!” (Mt 18,15-17) – uczył Jezus. Ostatnie zdanie cytowanego fragmentu ukazuje, że inaczej w przebaczaniu należy traktować brata (to jest chrześcijanina), a inaczej poganina (niewierzącego w Chrystusa). Na czym polega różnica? W odpowiedzi na to pytanie pomocna jest świadomość adresatów poszczególnych wypowiedzi Jezusa mówiących o przebaczeniu.