Łaska jest pierwszym darem, jaki Maryja otrzymuje od Boga. Znajduje on swe potwierdzenie w słowach anioła: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30), a jeszcze pełniej w sformułowaniu kecharitomene, tłumaczonym przez polskie „pełna łaski” (Łk 1,28).

Termin kecharitomene może być widziany także jako imię własne Maryi, na co wskazują literackie studia porównawcze z innymi tekstami biblijnymi. Zasadniczym przywilejem Maryi jest dar Bożego macierzyństwa. Niektórzy z egzegetów włączają w obręb „pełni łask” w Maryi również dar dziewiczego poczęcia Jezusa.

Polub stronę na Facebook