Biblia kobieta i ksiądz

Ono, ona i on – czyli Biblia, kobieta i ksiądz. Do rozmów na tematy biblijne zapraszają Państwa Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. Mariusz Rosik. Tematykę rozmów i wnikliwe pytania zawdzięczamy red. Adriannie Sierocińskiej. Jest naprawdę dobra! Przyjemnego odbioru!

AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Paweł

Jego ojczyzną był Tars, portowe miasto otoczone winnicami, leżące w dzisiejszej Turcji. Urodził się około 10 roku po Chr. Rodzice wysłali go Jerozolimy, gdzie pobierał nauki u jednego z największych żydowskich nauczycieli tamtego czasu, rabbiego Gamaliela. Był człowiekiem ze wszech miar wykształconym. Można przypuścić, że swobodnie posługiwał się greką, łaciną, hebrajskim i aramejskim. Nic więc dziwnego, że właśnie jemu – zdolnemu adeptowi szkoły faryzejskiej – arcykapłan wręczył listy uwierzytelniające, zezwalające na prześladowanie chrześcijan w Damaszku. Paweł udał się tam z ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Piotr

Był rybakiem, człowiekiem ciężkiej pracy. Niejednokrotnie pewnie zasiadał nad błękitną taflą Jeziora Galilejskiego, by wziąć w swe dłonie sieci potrzebujące naprawy. Setki razy wypływał na jezioro i często wracał z pustymi rękoma. Pracował ciężko. Pewnego razu właśnie po nieudanym połowie doszło do spotkania, które przemieniło wszystko. Na brzegu jeziora pojawił się Jezus, wędrowny nauczyciel. Jedno „pójdź za Mną” zmieniło całe życie przyszłego apostoła. Odmieniło jego sposób widzenia świata, Boga, ludzi. Świat zawirował. Piotr rozdawał kilka bochnów chleba dla tysięcy ludzi ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Eliasz

Jednym z następców króla Salomona był Achab. Potężne królestwo Salomona rozpadło się wskutek słabości rządów na dwa państwa, Judę na południu i Izraela na północy. Achab sprawował rządy w państwie północnym. Nie był jednak ani w jednej dziesiątej tak mądry, sprawiedliwy i prawy jak Salomon. Wziął sobie za żonę pogankę, córkę króla Tyru o imieniu Jezabel, ta zaś wprowadziła wśród Izraelitów kult bogini Asztarte i bożka Baala. W ten sposób w Izraelu złamano pierwsze przykazanie Dekalogu, w który Bóg wzywa ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Jezusowe serce

Kult Serca Jezusa, znany już od średniowiecza, rozpowszechnił się w Kościele i został oficjalnie uznany pod wpływem objawień, jakie miała XVII-wieczna mistyczka św. Małgorzata Maria Alacoque. Wymowa uroczystości odwołuje się do powszechnie czytelnej symboliki serca, wyrażającej miłość. Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają uwagę przede wszystkim na Bożą miłość, której najpełniejszym symbolem jest Serce Jezusa. Listen to Serce Jezusa (1) # ks. MariuszRosik byOrygenes+ on hearthis.at    Listen to Serce Jezusa (2) # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

O Eucharystii i przymierzu

Wśród pism pochodzącego z Samarii św. Justyna, który urodził się około 100 roku, odnaleziono List do Diogeneta. Nieznany z imienia autor tak pisze w nim o chrześcijanach: „Czym jest dusza w ciele, tym są chrześcijanie w świecie. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Trójca Święta

Przy wejściu do Kaplicy Sykstyńskiej, która porywa w świat fresków Michała Anioła, Ojciec Święty stawiał sobie pytanie o Boga, na które w „Tryptyku Rzymskim” dawał zagadkową odpowiedź: „Kim jest On? Jest jak gdyby niewysłowiona przestrzeń, która wszystko ogarnia”. „Niewysłowiona przestrzeń” – mówi o Bogu Jan Paweł II – dodając przy tym Pawłowe: „Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. Listen to Trójca Święta # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at  
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Przyjdź, Duchu Święty!

Łukasz, relacjonując wydarzenie, jakie rozegrało się pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Chrystusa, zauważa w odniesieniu do uczniów znajdujących się w sali na górze: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,4). Wydarzeniu temu towarzyszyły języki ognia oraz szum z nieba. Początkami swymi Pięćdziesiątnica sięga Bożego nakazu zapisanego w kodeksie kapłańskim: „I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania, siedem tygodni pełnych, aż ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Wstąpienie do nieba

Ewangelia Marka powstała zapewne najszybciej spośród wszystkich czterech dzieł ewangelistów w ich obecnej formie. Badania egzegetów wykazują jednak, że końcowy fragment, w którym wspomina się o darze języków, pochodzi z nieco późniejszego okresu i został dołączony przez któregoś z kopistów do pierwotnego korpusu Ewangelii. Brak go w niektórych ważnych starożytnych kodeksach (watykańskim, synajskim) i nie znali go wcześniejsi Ojcowie Kościoła (Euzebiusz, Hieronim). Poza tym ani Mateusz, ani Łukasz, którzy wzorowali się na Marku, pisząc swoje Ewangelie, nie zanotowali tego fragmentu. ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

O zasadach lektury Biblii (2)

Mija dwa tygodnie od zakończenia Tygodnia Biblijnego, ale Pismo Święte warto przecież czytać zawsze. W dzisiejszym odcinku „Ewangelii dla Sceptyków” dokładnie przyjrzymy się zasadom, którymi powinniśmy kierować się podczas lektury Biblii. To kontynuacja tematu z ubiegłego tygodnia. Listen to O zasadach lektury Biblii (2) # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

O zasadach lektury Biblii (1)

Tydzień Biblijny dobiegł końca, ale Pismo Święte warto przecież czytać zawsze. W dzisiejszym odcinku „Ewangelii dla Sceptyków” dokładnie przyjrzymy się zasadom, którymi powinniśmy kierować się podczas lektury Biblii. Listen to O zasadach lektury Biblii (1) # ks. Mariusz Rosik.mp3 byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Dlaczego i jak czytać Biblię?

Na osiem wieków przed Chrystusem Bóg przemówił do zwykłego pasterza i hodowcy sykomor, Amosa, który swą działalność prorocką rozwijał w państwie północnym: „Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana Boga – gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich” (Am 8,11). Wydaje się, że czasy obecne są chwilą spełniania się tej prorockiej wyroczni. Człowiek doświadczający zagubienia i alienacji szuka stałego fundamentu dla swojego życia i dlatego sięga po słowo Boga, przeczuwając, że tam ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Miłosierdzie biblijnie

Patrząc z perspektywy ludzkiej, nie jesteśmy w stanie dostrzec całości planu zbawienia. Dopiero z Bożej perspektywy utkana aktami Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia historia ludzkości widziana jest inaczej. Innymi słowy, miłosierdzie i sprawiedliwość są tajemnicą – misterium. Są tajemnicą, a nie sekretem. O ile „sekret” (łac. secretum) oznacza coś zakrytego, co jednak może być poznane, o tyle „tajemnica” (gr. misterion) odsyła do rzeczywistości, która nie może być w pełni poznana, zrozumiała, objęta ludzkim umysłem i całkowicie wyjaśniona. Listen to Miłosierdzie dzień ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Trzy pytania

Duch Święty przekształca naszą niedoskonałą miłość w miłość agape. Agape zasadza się na tym rodzaju miłości, który Grecy określali terminem filia. Doskonale widać to na przykładzie dialogu Jezusa z Piotrem w scenie nadania prymatu. Kiedy Jezus po raz pierwszy i po raz drugi zadaje Piotrowi pytanie: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie?” (J 21,15.16), ewangelista sięga po grecki czasownik agapan. Miłość agape jest bowiem najbardziej czysta, subtelna i bezinteresowna. Jest zdolna do ogromnych poświęceń. Nawet do ofiary z życia. Odpowiadając ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Dlaczego Judasz zdradził Jezusa?

W historii interpretacji Biblii postać Jezusowego zdrajcy cieszyła się niekiedy niezdrową i naznaczoną paradoksami fascynacją. Niejednokrotnie skazywano go na wieczne potępienie, choć nie brakowało zwolenników apokatastazy, widzących Judasza w gronie zbawionych. Według jednych jego los miał być przestrogą dla tych, którzy dobrowolnie grzeszą, według innych Judasz był ofiarą predestynacji – nie miał wyjścia, bo był przeznaczony do zdrady. Jedni pisali jego biografie, inni wciąż zastanawiają się, czy w ogóle istniał. Uważnego czytelnika Ewangelii wciąż nurtuje pytanie o motywy zdrady, której ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Milczący święty

Na kartach Ewangelii nie zanotowano ani jednego słowa wypowiedzianego przez oblubieńca Maryi. Józef nie jest człowiekiem słowa. Jest człowiekiem czynu. Zgodnie z przestrogą Chrystusa: „Nie każdy, który mówi Mi: Panie!, Panie!, wejdzie do królestwa Bożego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie” (Mt 7,21). Milczenie Józefa nie jest brakiem komunikacji. Nie jest mutyzmem. Nie jest afazją, jak w przypadku Zachariasza (Łk 1,20-22). Jest przestrzenią czynioną świadomie na słuchanie słowa Bożego. Józef nie zamyka się w milczeniu, ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

W świecie metafor

W swoim nauczaniu Jezus często sięga po metaforę. Metafora jest wyrażeniem, w którego obrębie następuje zmiana znaczenia. Zmienione, czyli metaforyczne znaczenie bazuje na znaczeniach znanych. Obraz zaczerpnięty z obserwacji życia służy Jezusowi do ilustracji różnych prawd Jego nauczania. Obraz dotyczy najczęściej świata natury bądź typowych w Palestynie I wieku relacji międzyludzkich. Niekiedy, aby właściwie odczytać metaforę, należy lepiej poznać kontekst kulturowy i społeczny Palestyny I wieku. Listen to Biblijne metafory # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at 
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Naród nadal wybrany?

U zarzewia konfliktu między Kościołem a Synagogą leżeć musiało także odmienne rozumienie wybrania Izraela. W przekonaniu wyznawców judaizmu wybranie to obejmowało całość życia Izraela, który jest własnością Boga (Pwt 7,6; 14,2). Ponieważ Izrael odrzucił Chrystusa, Jego wyznawcy musieli z innej perspektywy spojrzeć na wybranie Izraela. Z tematem tym zmaga się Paweł w Rz 9,11; 11,5.7.28. Ponieważ wybranie Boże jest nieodwołalne, stąd Izrael nadal pozostaje narodem wybranym, jednak tylko ze względu na Boże miłosierdzie (Rz 9,16), nie zaś z powodu uczynków ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Faryzeusze – dobrzy czy źli?

Nazwa ugrupowania pochodzi od hebrajskiego słowa „oddzielony”, „odseparowany”. Jej rodowód nie jest znany, najczęściej jednak uważa się, że przylgnęła ona do tych, którzy oddzielali się od innych niezwykle silnym przylgnięciem do Prawa Starego Testamentu. Rzeczywiście bowiem faryzeusze zwracali ogromną uwagę na zachowanie przepisów Prawa w każdym szczególe. Sądzili, że Bóg dał Mojżeszowi nie tylko Torę, ale także tradycję ustną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Faryzeusze pełni byli nadziei na indywidualne przetrwanie: człowiek po śmierci zmartwychwstaje w swym własnym ciele i ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Modlitwa Pańska

Kazanie na górze (Mt 5-7) nazywane jest niekiedy najbardziej rewolucyjnym i rewelacyjnym nauczaniem wygłoszonym przez Jezusa. Rewolucyjnym, bo w błogosławieństwach Jezus w pewnym sensie odwraca przyjmowaną powszechnie ideę szczęścia. Rewelacyjnym, bo Jezus objawia (łac. revelatio – „objawienie”) nowy porządek etyczny, zasadzający się na prawie miłości Boga i bliźniego, posuniętej aż do miłości nieprzyjaciół. W Kazaniu na górze kilkukrotnie Jezus nawiązuje do idei ojcostwa Bożego. W nim też zapisano słowa modlitwy „Ojcze nasz”. Nie ulega wątpliwości, że Modlitwa Pańska, ta najbardziej chrześcijańska ...
fot. M. Rosik
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Jezus i diabeł

fot. M. Rosik Dżabal Quruntul – Góra Kuszenia. Przed rozpoczęciem swej publicznej działalności Jezus czterdzieści dni przebywał na pustyni, gdzie wśród modlitw i postów przygotowywał się do swej misji. Trzy pokusy i trzy zwycięstwa Syna Bożego. Rozpoczynamy Wielki Post. Rozmowa z dr Anną Rambiert-Kwaśniewską i red. Adrianną Sierocińską Listen to Jezus i diabeł # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Biblijne romanse

Księga, której hebrajski tytuł brzmi Szir ha-Szirim, czyli „Pieśń najpiękniejsza”, stała się przedmiotem zaciętych debat rabinackich na przełomie I i II stulecia. Kością niezgody stało się pytanie, czy księgę tę włączyć do kanonu ksiąg świętych. Odpowiedź na to pytanie nie była jednoznaczna po pierwsze dlatego, że w Pnp nie wspomina się o Bogu, po drugie dlatego, że księga celebruje wręcz miłość fizyczną kobiety i mężczyzny, a to niektórym rabinom wydawało się nieprzystojne. Być może również i z tego powodu księga ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Jezus i Jego język

Co do pochodzenia języka aramejskiego lingwiści nie są zgodni. Aramejski był głównym językiem w imperium perskim. Posługiwali się nim także Żydzi przebywający na wygnaniu w niewoli babilońskiej. Mówił nim Jezus (choć przypuszczalnie posługiwał się także w pewnym stopniu greką). Nowsze badania dowodzą, że znajomość greki w Palestynie I wieku była znacznie lepsza niż jeszcze do niedawna sądzono. Jeśli aramejski był dominującym językiem w Palestynie I wieku, dlaczego wszystkie księgi Nowego Testamentu napisano po grecku? Jeśli aramejski był dominującym językiem w Palestynie ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Świętych nawrócenie?

Czytelnik Łukaszowej relacji o doświadczeniu Szawła z Tarsu pod bramami Damaszku ma często przed oczyma malowidło Michelangelo Merisi, zwanego Caravaggiem, zatytułowane Nawrócenie św. Pawła, które podziwiać mogą odwiedzający kościół Santa Maria del Popolo w Rzymie. Centralną postacią obrazu powstałego w latach 1600-1601 jest nie, jak można by się spodziewać, późniejszy apostoł narodów, ani nawet zmartwychwstały Chrystus (Ten w ogóle nie jest przedstawiony), ale koń, z którego podróżujący Szaweł rzekomo spadł. Rzekomo, bo raczej mało prawdopodobne, by Szaweł dosiadał konia w ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Od szabatu do niedzieli

Początkowo wyznawcy Chrystusa wywodzący się z judaizmu czcili szabat oraz niedzielę jako dzień zmartwychwstania i chrystofanii po ośmiu dniach od zmartwychwstania (właśnie ten fakt leży u początków świętowania niedzieli). Już w czasach Nowego Przymierza kyriake hemera zaczęła zastępować żydowski szabat. Chrześcijanie w Troadzie zwykli gromadzić się na łamaniu chleba właśnie w niedzielę (Dz 20,7) i w tym też dniu Paweł nakazywał zbieranie jałmużny (1Kor 16,2). Dla Ignacego z Antiochii, który zmarł ok. 110 r., świętowane niedzieli było już wyraźnym znakiem ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Nowy rok z Maryją

U początku nowego roku kalendarzowego Kościół wpatruje się w oblicze Maryi Bożej Rodzicielki. Maryja jest nie tylko Matką Chrystusa, ale także Matką Kościoła, czyli nas wszystkich. Jej życie pełne zawierzenia Bogu, który obdarzył Ją pełnią łaski, niczym piękne zwierciadło odbija postawy, w których możemy naśladować Niepokalaną. Nie na darmo czcimy Ją jako Zwierciadło Sprawiedliwości. Jakie to postawy? Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Listen to Nowy rok z Maryją # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at  
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Imię

Nam nie objawił się anioł z nieba. Nie prowadziła nas gwiazda. Nie widzieliśmy łuny na niebie, która oświetlała drogę pasterzom i nie słyszeliśmy czystego śpiewu chórów anielskich. Dziś towarzyszy nam inna muzyka – radosne bicie serca. Dziś prowadzi nas inne światło – światło serca, bo serce ludzkie w naturalny sposób lgnie tam, gdzie panuje miłość, dobroć i pokój. Lgnie do Nowonarodzonego Boga – Boga, którego witano pod różnymi imionami. Maryja nadała Mu imię Jezus, Izajasz zapowiadał Go jako Księcia Pokoju, ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Po co czytamy rodowody?

Zastanawiającym jest fakt umieszczenia przez Mateusza w Jezusowej genealogii czterech imion kobiecych, oprócz imienia Maryi: Tamar, Rachab, Rut i Betszeby. Podać można przynajmniej dwa motywy, które łączą te postacie z osobą Maryi. Po pierwsze, ich związki z partnerami życiowymi są w pewnym sensie nieregularne i choć przez innych postrzegane mogą być jako gorszące, są naznaczone Bożym błogosławieństwem. Po drugie zaś, każda z tych kobiet z własnej woli okazała inicjatywę realizacji Bożego planu i dlatego przez potomnych wspominana była jako narzędzie ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Kłopoty Pełnej Łaski

Łaska jest pierwszym darem, jaki Maryja otrzymuje od Boga. Znajduje on swe potwierdzenie w słowach anioła: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30), a jeszcze pełniej w sformułowaniu kecharitomene, tłumaczonym przez polskie „pełna łaski” (Łk 1,28). Termin kecharitomene może być widziany także jako imię własne Maryi, na co wskazują literackie studia porównawcze z innymi tekstami biblijnymi. Zasadniczym przywilejem Maryi jest dar Bożego macierzyństwa. Niektórzy z egzegetów włączają w obręb „pełni łask” w Maryi również dar dziewiczego ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Prostujcie drogę Panu!

„Jego przepowiadali wszyscy Prorocy, Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu” – to fragment drugiej prefacji adwentowej, który skierowuje myśli ku czytaniom liturgicznym tego czasu. Wśród proroków na czoło wysuwa się Izajasz. Maryja tryska entuzjastyczną radością przed narodzinami Syna. Jan Chrzciciel wreszcie wzywa do prostowania dróg Panu. Listen to Prostujcie drogę Panu # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Nie z tego świata

„Tak, Ja nim jestem” (Mt 27,11) – to Jezusowa odpowiedź na pytanie Piłata o to, czy jest Królem Izraela. Dlaczego możemy nazywać Jezusa Królem Wszechświata? Co oznaczało w praktyce, że Izraelici widzieli Króla w samym Bogu? Jak rozumiano w czasach Jezusa wyrażenie „królestwo Boże”? I kto do niego należy? Odpowiedzi szukają Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. Mariusz Rosik Listen to Jezus Chrystus Król Wszechświata byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Oddać życie za Jezusa?

Jezus często zapowiadał prześladowania swoich wyznawców. Przyczyną wrogości wobec uczniów Chrystusa miało być głoszone słowo Boże. Cały dziesiąty rozdział Ewangelii Mateuszowej naszpikowany jest zapowiedziami cierpień z powodu głoszenia dobrej nowiny.  Zapowiedzi prześladowań zaczęły realizować się bardzo szybko. Księga Dziejów Apostolskich wybitnie świadczy o kłopotach rodzącego się Kościoła i rozszerzających się prześladowaniach. Doszło do tego, że uczniowie Chrystusa „cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa” (Dz 5,41). W ten sposób sytuacja wyglądała przez pierwsze trzy wieki rozszerzającego się ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

O uzdrowieniach, krzyżu i marzeniach

W Mowie Misyjnej Jezus wzywa swych uczniów: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,38). Logion ten pojawia się w ewangeliach sześciokrotnie (w różnych sformułowaniach), zawsze w takim samym kontekście: zapowiedzi prześladowań z powodu głoszenia ewangelii. Czym jest krzyż, do którego podjęcia zachęca Jezus? Jak właściwie odczytać sens tej wypowiedzi? Powszechnie w interpretacji logion Jezusowy odnoszony jest często do choroby. Czy jednak Jezus mówiąc o krzyżu rzeczywiście miał na myśli chorobę? Odpowiedź daje ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Kobieta w Kościele

Wydaje się, że w zestawieniu z judaizmem chrześcijaństwo dowartościowało rolę kobiety w społeczeństwie i wspólnocie religijnej. Złożyło się na to kilka czynników, spośród których wypada wymienić najistotniejsze: nauczanie Jezusa na temat godności osoby, kontynuowane przez nauczanie Pawła, iż w Chrystusie „nie ma już mężczyzny ani kobiety” (Ga 3,28); rozszerzanie się chrześcijaństwa w miastach helleńskich, gdzie kobiety niejednokrotnie cieszyły się wyższą pozycją społeczną niż w judaizmie; całkowity zakaz rozwodów. We wczesnym chrześcijaństwie kobiety mogły być liderkami we wspólnotach (Flp 4,2-3; Rz ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

I co potem?

Chrystus uczy nas akceptacji śmierci.To prawda niezwykle trudna. Trudna, gdyż On sam miał trudności z akceptacją swej śmierci. Modlił się w Ogrodzie Oliwnym: „Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode Mnie ten kielich”. Ostatecznie jednak zgodził się na nią. A czy mógł się nie zgodzić? Owszem, mógł.  Dlaczego więc wybrał śmierć? Z miłości do każdego z nas. Z miłości do mnie. Tym, co najtrudniejsze dla człowieka, jest konieczność przejścia przez śmierć. Chrystus wybrał swą własną śmierć jako sposób zbawienia świata, aby pokazać, ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Nadchodzi koniec?

Pojęcia bardzo często bywają mylone do tego stopnia, że „apokalipsą” potocznie określa się wydarzenia końca czasów, podczas gdy według źródłosłowu to właśnie „eschatologia” jest nauką o rzeczach ostatecznych. Różnicę między eschatologią i apokaliptyką przedstawił dość precyzyjnie L. Stachowiak: „Zaczynając od apokaliptyki, jako pojęcia bardziej jednoznacznego, należy stwierdzić, że może ona w potocznym języku teologicznym oznaczać zarówno specyficzny kierunek późnego judaizmu i wczesnego chrześcijaństwa jak i rodzaj literacki właściwy pismom tego okresu. Oba znaczenia dotyczą zresztą tego samego zjawiska kulturowego, którego ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

O tym, jak poganie do Kościoła wchodzili

Kością niezgody pomiędzy wyznawcami Chrystusa a judaizmem była bez wątpienia kwestia pogańska. Paweł, zwany apostołem narodów, niemal w każdym mieści rozpoczynał głoszenie Ewangelii od synagogi a dopiero potem zwracał się do pogan. W konsekwencji mapa rozwoju Kościoła w I stuleciu niemal pokrywa się z mapą diaspory żydowskiej. Trzeba przy tym pamiętać, że w czasie wypraw misyjnych Pawła judeochrześcijanie byli uważani za Żydów, w przeciwnym razie bowiem nikt nie wpuściłby go do synagogi. Otwarcie bram Kościoła dla pogan nie jest jednak sprawą ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Prorocy, którzy nie chcieli być prorokami

Opowiadania o powołaniu prorockim dały początek nowemu gatunkowi literackiemu w badaniach genologicznych. Narracja, przyjmująca formę dialogu proroka z Bogiem, jest zazwyczaj zwięzła, przez co pełna dramatyzmu. Wydaje się, że jej struktura jest klarowna. Składają się nań cztery elementy: po (1) formule wprowadzającej następuje (2) wybór, powołanie i powierzenie misji, dalej (3) obiekcje powołanego oraz (4) zapewnienie Bożej asystencji. Według tego modelu strukturowane są opowiadania o powołaniu charyzmatycznych przywódców Izraela: Mojżesza (Wj 3-4), Gedeona (6,11-17), Izajasza (Iz 6), Jeremiasza (Jr 1,4-8), Ezechiela ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Aniołowie i demony

Teologowie o orientacji liberalnej wierzą – nie wiedzą, ale wierzą, gdyż tezy tej nie potrafią naukowo udowodnić – że mowa o aniołach w Biblii to jedynie swoista figura literacka. Gdy autor natchniony nie wiedział, jak przedstawić prawdy pochodzące z objawienia Bożego, po prostu wprowadzał na scenę anioła i wszystko stawało się proste. Pomijając fakt, że niezręcznie byłoby modlić się słowami „Figura literacka zwiastowała Pannie Maryi”, podkreślić trzeba, że starożytni inaczej widzieli rolę aniołów, niż czynią to liberalni bibliści. Po prostu ...