Paweł

fot. M. Rosik Jego ojczyzną był Tars, portowe miasto otoczone winnicami, leżące w dzisiejszej Turcji. Urodził się około 10 roku po Chr. Rodzice wysłali go Jerozolimy, gdzie pobierał nauki u jednego z największych żydowskich nauczycieli tamtego czasu, rabbiego Gamaliela. Był człowiekiem ze wszech miar wykształconym. Można przypuścić, że swobodnie posługiwał się greką, łaciną, hebrajskim i …

Piotr

Był rybakiem, człowiekiem ciężkiej pracy. Niejednokrotnie pewnie zasiadał nad błękitną taflą Jeziora Galilejskiego, by wziąć w swe dłonie sieci potrzebujące naprawy. Setki razy wypływał na jezioro i często wracał z pustymi rękoma. Pracował ciężko. Pewnego razu właśnie po nieudanym połowie doszło do spotkania, które przemieniło wszystko. Na brzegu jeziora pojawił się Jezus, wędrowny nauczyciel. Jedno …

Eliasz

Jednym z następców króla Salomona był Achab. Potężne królestwo Salomona rozpadło się wskutek słabości rządów na dwa państwa, Judę na południu i Izraela na północy. Achab sprawował rządy w państwie północnym. Nie był jednak ani w jednej dziesiątej tak mądry, sprawiedliwy i prawy jak Salomon. Wziął sobie za żonę pogankę, córkę króla Tyru o imieniu …

Jezusowe serce

Kult Serca Jezusa, znany już od średniowiecza, rozpowszechnił się w Kościele i został oficjalnie uznany pod wpływem objawień, jakie miała XVII-wieczna mistyczka św. Małgorzata Maria Alacoque. Wymowa uroczystości odwołuje się do powszechnie czytelnej symboliki serca, wyrażającej miłość. Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają uwagę przede wszystkim na Bożą miłość, której najpełniejszym symbolem jest Serce Jezusa. …

O Eucharystii i przymierzu

Wśród pism pochodzącego z Samarii św. Justyna, który urodził się około 100 roku, odnaleziono List do Diogeneta. Nieznany z imienia autor tak pisze w nim o chrześcijanach: „Czym jest dusza w ciele, tym są chrześcijanie w świecie. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna …

Trójca Święta

Przy wejściu do Kaplicy Sykstyńskiej, która porywa w świat fresków Michała Anioła, Ojciec Święty stawiał sobie pytanie o Boga, na które w „Tryptyku Rzymskim” dawał zagadkową odpowiedź: „Kim jest On? Jest jak gdyby niewysłowiona przestrzeń, która wszystko ogarnia”. „Niewysłowiona przestrzeń” – mówi o Bogu Jan Paweł II – dodając przy tym Pawłowe: „Bo w Nim …

Przyjdź, Duchu Święty!

Łukasz, relacjonując wydarzenie, jakie rozegrało się pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Chrystusa, zauważa w odniesieniu do uczniów znajdujących się w sali na górze: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,4). Wydarzeniu temu towarzyszyły języki ognia oraz szum z nieba. Początkami swymi Pięćdziesiątnica sięga Bożego nakazu zapisanego …

Wstąpienie do nieba

Ewangelia Marka powstała zapewne najszybciej spośród wszystkich czterech dzieł ewangelistów w ich obecnej formie. Badania egzegetów wykazują jednak, że końcowy fragment, w którym wspomina się o darze języków, pochodzi z nieco późniejszego okresu i został dołączony przez któregoś z kopistów do pierwotnego korpusu Ewangelii. Brak go w niektórych ważnych starożytnych kodeksach (watykańskim, synajskim) i nie …

O zasadach lektury Biblii (2)

Mija dwa tygodnie od zakończenia Tygodnia Biblijnego, ale Pismo Święte warto przecież czytać zawsze. W dzisiejszym odcinku „Ewangelii dla Sceptyków” dokładnie przyjrzymy się zasadom, którymi powinniśmy kierować się podczas lektury Biblii. To kontynuacja tematu z ubiegłego tygodnia. Listen to O zasadach lektury Biblii (2) # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   

O zasadach lektury Biblii (1)

Tydzień Biblijny dobiegł końca, ale Pismo Święte warto przecież czytać zawsze. W dzisiejszym odcinku „Ewangelii dla Sceptyków” dokładnie przyjrzymy się zasadom, którymi powinniśmy kierować się podczas lektury Biblii. Listen to O zasadach lektury Biblii (1) # ks. Mariusz Rosik.mp3 byOrygenes+ on hearthis.at