Przypowieści posługują się obrazami zaczerpniętymi z życia, z tego też powodu zazwyczaj były łatwe do zrozumienia dla bezpośrednich słuchaczy Jezusa. Mówił bowiem do nich ich językiem i posługiwał się dobrze znaną im obrazowością. Dla współczesnego czytelnika jednak niektóre motywy zawarte w przypowieściach mogą wydawać się niezrozumiałe czy wręcz nielogiczne. Niezrozumienie to wypływa głównie z braku znajomości zwyczajów żydowskich czasów Jezusa oraz z odmiennej od tamtej mentalności i sposobu widzenia świata.