Konferencja Moderatorów „Bibelwerk” w Bratysławie

W dniach 6-8 września 2006 roku odbyło się w Bratysławie spotkanie dyrektorów i odpowiedzialnych Dzieła Biblijnego („Bibelwerk”) w krajach Europy Środkowej. Obecni byli przedstawiciele Austrii, Niemiec, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Chorwacji, Słowenii, Węgier, Rumunii, Czech, Słowacji i Polski. Polskie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II reprezentowali ks. prof. PWT dr hab. Mariusz Rosik z Wrocławia i ks. dr S. Stasiak z Legnicy. Spotkanie odbywało się w dość kameralnym gronie (każdy kraj – z wyjątkiem Polski –  reprezentowany był przez jednego przedstawiciela), a zorganizowane zostało w malowniczo położonym domu rekolekcyjnym Marianka, na peryferiach Bratysławy.

Dzieło Biblijne („Bibelwerk”) jest organizacją o zasięgu ogólnoświatowym i włącza się w pracę KBF („Katholische Bibelfoederation”), która zrzesza ponad 320 różnych organizacji, mających na celu propagowaniu kultury biblijnej i działających w 127 krajach. Dla względów praktycznych wyróżniono w niej następujące regiony: Afryka i Madagaskar, Ameryka Łacińska i Karaiby, Oceania, Europa Środkowa, Europa Południowa i Zachodnia, Bliski Wschód, Azja Południowa. Osobny region stanowi Rzym. Jednym z naczelnych zadań KBF jest dostarczanie tekstów Pisma Świętego i jego tłumaczeń do krajów, które najbardziej tego potrzebują. Nie chodzi tylko o dokonywanie nowych tłumaczeń, ale także o rewizję już istniejących. Federacja organizuje także seminaria naukowe i duszpasterskie kursy biblijne dla moderatorów i animatorów, stara się o publikację i propagowanie materiałów pomocniczych w pogłębianiu znajomości orędzia zbawczego, rozkrzewianie kultury biblijnej w małych wspólnotach i grupach modlitewnych i działalność nauczycielską w szkołach i na uniwersytetach. Jednym z celów federacji, wciąż mało rozwiniętym jest próba rozwijania dialogu pomiędzy profesjonalistami w naukowym badaniu Pisma Świętego a duszpasterzami; w tę dziedzinę włącza się także rozwijanie dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego. Dialog międzyreligijny ostatnich lat skupia się zasadniczo na problemie walki z niebezpieczeństwem fundamentalizmu. Federacja rozwija swoją działalność także poprzez kontakt z mediami: czasopismami, radiem, telewizją i internetem (www.c-b-f.org).

Znaczną część spotkania w Bratysławie zajęła prezentacja aktywności Dzieła w ostatnich dwóch latach. Sprawozdanie, które złożył Claudio Ettl ze Szwajcarii, obejmowało między innymi relacje z: dorocznego spotkania regionu Europy Południowej i Zachodniej (Paryż, wrzesień 2004), Kongresu Biblijnego w Bejrucie (styczeń 2005), Biblijnego Kongresu Duszpasterskiego na Filipinach (luty 2005), Międzywyznaniowego Spotkania Biblijnego w Ekwadorze (maj, czerwiec 2005), Kontynentalnego Święta „Rok Biblii” w Nigerii (czerwiec 2005) i kongresu duszpasterstwa biblijnego, który odbył się w Ghanie (styczeń 2006). Zwrócono uwagę na problemy, z którymi boryka się duszpasterstwo biblijne w poszczególnych regionach. Do najbardziej palących należy duże niezrozumienie niektórych tekstów Starego Testamentu w pewnych regionach Afryki (zwłaszcza prawo pierworództwa i poligamia) oraz wynikające zeń implikacje praktyczne, trudności Kościoła chińskiego i rysująca się możliwość kształcenia księży dla Chin w Ziemi Świętej, a także coraz bardziej nagląca potrzeba informacji o wzajemnych relacjach chrześcijaństwa i islamu. Ten ostatni problem dotyka coraz mocniej także naszego regionu, zwłaszcza w krajach zachodnich (Belgia, Holandia, Niemcy, Szwajcaria, Austria) i na Bałkanach. Moderatorzy Dzieła podjęli inicjatywę, by w organizowanych sympozjach i spotkaniach poruszać problematykę „Biblia a Koran”, ukazując wzajemne relacje obydwu religii monoteistycznych.

Odpowiedzialni Dzieła Biblijnego z radością przyjęli wieść o zatwierdzeniu przez Komisję Episkopatu Polski „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II” i mianowaniu na jego dyrektora ks. prof. Henryka Witczyka. Działalność DB w Polsce przedstawił ks. Mariusz Rosik w przedłożeniu „Praesentation des Bibelwerks („Dzieło Biblijne”) in Polen”, które obejmowało 5 zasadniczych punktów: (1) struktura i spotkania moderatorów, (2) współpraca z mediami, (3) publikacje pomocy duszpasterskich, (4) szkoły i studia biblijne, (5) prowadzenie strony internetowej. Okazuje się, że nasza działalność w niczym nie ustępuje, a w wielu dziedzinach przewyższa aktywność Dzieła Biblijnego w innych, zwłaszcza mniejszych krajach naszego regionu. Możemy być dumni z faktu, że każda diecezja posiada już swojego moderatora i rozpoczęła działalność w kościołach lokalnych, a także z ogólnopolskiego rozmachu całego stowarzyszenia. Należy wyrazić nadzieję, że współpraca polskiego DB z Bibelwerkiem i całą federacją KBF będzie się zacieśniać i szybko przybierze także wymiar międzynarodowy.