Księga Izajasza. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Księgi Izajasza. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.

Ze względu na autorstwo i treść badacze wyróżniają trzy części Księgi Izajasza: Proto-Izajasz (1-39), Deutero-Izajasz (40-55) i Trito-Izajasz (56-66). Pierwsza z tych części zawiera mowy przeciwko Judzie i Jerozolimie (1-12), mowy przeciw narodom pogańskim (13-23), sekcje apokaliptyczne (24-35) i historyczny dodatek (36-39). Deutero-Izajasz zapowiada wyzwolenie Izraela z niewoli babilońskiej, a czyni to w oparciu o schemat wyjścia z Egiptu. Trito-Izajasz zawiera pocieszenia ludu po powrocie z niewoli i opis przyszłej chwały Jerozolimy.

Ostateczna redakcja całej księgi nastąpiła pod koniec VI w. Izajasz był z pewnością największym w Izraelu prorokiem mesjańskim, który przedstawił w swym dziele zarówno samą osobę oczekiwanego Mesjasza, jak i zasadnicze rysy Jego królestwa. Poza tym Księga Izajasza zawiera liczne wezwania do życia świętego, oddanego Bogu, do wierności przymierzu i do wytrwania w sprawiedliwości w życiu osobistym i społecznym.

Polub stronę na Facebook