Ostatni nakaz Jezusa (Mt 28, 16-20)

Ostatni nakaz Jezusa zapisany na kartach ewangelii Mateuszowej zawiera liczne paralele z Ewangelią Dzieciństwa. Paralele te koncentrują się wokół tematyki Bożego panowania nad światem, obecności Boga wśród ludu czy osobistego spotkania z Jezusem, a także adoracji wyrażonej przed Nim i roli odczytanego motywu „góry” w Galilei.

Bez wątpienia ukazanie się Chrystusa uczniom służyło budowaniu Kościoła. Godnym podkreślenia jest fakt, że ostania chrystofania dokonuje się na górze, na terenie Galilei. Miejsce to jest jasno określone nie chodzi o jakąkolwiek górę, gdyż rodzajnik określony wskazuje na to, że uczniowie dokładnie wiedzieli, o jakiej górze mowa. Czytelnik nie znajdzie jednak w dziele Mateuszowym nakazu Jezusa, by uczniowie udali się na tę górę. Owszem można wskazać nakaz udania się do Galilei, ale nie ma nakazu udania się „na górę”. W Ogrodzie Oliwnym Jezus mówi: „Po moim zmartwychwstaniu uprzedzę was do Galilei” (Mt 26,32). Za pośrednictwem anioła również kobiety winny przekazać uczniom tę wieść: „Zmartwychwstał i uprzedzi was do Galilei”(Mt 28,7).

Wędrówka uczniów ku Galilei ma jasno określone znaczenie: zmierzają tam na polecenie zmartwychwstałego Pana; idą do miejsca, które im wyznaczył. Przechodzą tę samą drogę, którą wcześniej wiele razy przemierzali w towarzystwie Jezusa; kierują się ku znanej im górze. Galilea pełni u Mateusza jasno określoną funkcję: jest ojczyzną Jezusa i jednocześnie jest miejscem, gdzie rozpoczyna się działalność apostolska uczniów. Ponieważ nazywana jest w Biblii „Galileą pogan”, dlatego właśnie tu rozpoczyna się głoszenie dobrej nowiny wszystkim narodom.

Sam powrót Jezusa do ojczyzny, gdzie przypuszczalnie spędził większość swojego życia przed rozpoczęciem publicznej działalności, pozwala na identyfikację zmartwychwstałego Chrystusa z ziemskim historycznym Jezusem. Wędrówka uczniów zaś ku oznaczonemu przez Jezusa miejscu przywodzi na pamięć wszystkie czyny, których dokonał, przemierzając z nimi tereny Palestyny. Uczniowie będą kontynuować misję rozpoczętą przez Jezusa, poczynając od Galilei. Tu bowiem rozpoczyna się czas Kościoła.

Polub stronę na Facebook