Kto chciałby żyć na nowo?

„Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus”? (Ga 2,20) – oto cel życia chrześcijańskiego, do którego krok po kroku prowadzi nas autor „Pakietu Nowe Życie”.

Punktem wyjścia do rozważań nie jest katecheza czy prawdy wiary, ale miłość Boga do każdego z nas, uświadomienie sobie, że „nie mogę zrobić nic, by Bóg przestał mnie kochać” i że „Chrystus umarł za nas gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. Głoszenie prawdy o uprzedzającej miłości Boga to prawdziwa Dobra Nowina, najważniejsza wiadomość dla współczesnego czytelnika i  lektura, która daje nadzieję.

„Gdy grzeszę” – mówi autor – „a jednak w sercu miłuję Boga, biegnę do Niego, błagając o przebaczenie. Boże miłosierdzie dźwiga mnie, a ja uczę się, w jaki sposób unikać na przyszłość popełnionego zła”. Bo „Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28).

A co dzieje się, gdy oddaję moje życie Jezusowi? Jakie są owoce Jego męki, zmartwychwstania i wniebowstąpienia? Książka daje nam odpowiedzi na te pytania zarówno na poziomie teologicznym, jak i czysto egzystencjalnym. Z jednej strony odkrywamy niezwykłą godność, do jakiej jesteśmy powołani:

„Bóg w swej szaleńczej miłości do człowieka wpadł na najbardziej szalony pomysł w historii wszechświata! Stał się… – nie! – nie aniołem, lecz Człowiekiem! Jako Człowiek umarł, zmartwychwstał i wstąpił na niebiosa, zasiadając po prawicy Ojca ponad aniołami!”  Przyjmując Jezusa jako Pana i Zbawiciela , uczestniczę we władzy Chrystusa i zasiadam „na wyżynach niebieskich”, „ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem” (Ef 1,21)! Jestem większy od aniołów! Co to oznacza w praktyce? Jakie są owoce życia z Chrystusem? Nie muszę bać się mocy ciemności, a Duch Święty napełnia mnie radością, wyrozumiałością, daje rozsądek, umiejętność zachowania proporcji i spojrzenia na siebie z dystansu, obdarza mnie poczuciem wdzięczności. To katalog cech człowieka spełnionego i szczęśliwego”.

„Pakiet Nowe Życie”  to przewodnik życia duchowego na miarę „Naśladowania Chrystusa”, ale dostosowany do wrażliwości współczesnego czytelnika i napisany pięknym, obrazowym, a jednocześnie bardzo przystępnym językiem. Wiedza teologiczna i biblijna spotyka się tu z osobistym doświadczeniem wiary autora, który przekonuje, że Bóg nikogo nie przekreśla, że w życiu duchowym wszystko zależy ode mnie , od mojej osobistej odpowiedzi na zbawczą miłość Boga. To również doskonała lektura dla wszystkich, duchownych i świeckich, którzy chcą być świadkami Chrystusa we współczesnym świecie – opierając się na słowach zaczerpniętych z Listów św.Pawła, apostoła narodów i niestrudzonego ewangelizatora, autor w błyskotliwy sposób podpowiada, jak głosić kerygmat, Dobrą Nowinę, współczesnemu człowiekowi.

Magdalena Konopko, Klub Książki Chrześcijańskiej „Siloe’

Justyna Najwer, studentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Polub stronę na Facebook