Legenda, wokół której narosły legendy

for. M. Rosik

Już jutro obchodzić będziemy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Wspominać będziemy wyjątkowe wydarzenia – tajemniczy wędrowcy składają hołd nowonarodzonemu Jezusowi.

Dwa pierwsze rozdziały ewangelii Mateusza, która opowiada o tym wydarzeniu, przeniknięte są wieloma elementami gatunku literackiego zwanego legendą, stąd właściwa ich interpretacja nastręcza niekiedy niemało trudności. W ciągu historii narosło wiele nieporozumień i niewłaściwych interpretacji Ewangelii Dziecięctwa. Niektórzy odmawiali im całkowicie charakteru historycznego. Inni próbowali dowodzić historycznej autentyczności każdego szczegółu. Tymczasem gatunek legendarny ukazuje ponadczasowe przesłanie za pomocą elementów historycznych i pozahistorycznych. Legendarne opowiadanie o pokłonie tajemniczych wędrowców (Mt 2,1-12), który złożyli Nowonarodzonemu Jezusowi, obrosło w legendy.

Jakie?

Do słuchania „Głosu na pustyni” zapraszam w każdą niedzielę o 6.50 na falach Radia „Wrocław”.