List do Kolosan. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Listu do Kolosan.

„Kościół w Kolosach, mieście leżącym we Frygii w dolinie Likosu, niedaleko Laodycei i Hierapolis, zawdzięcza swój początek niejakiemu Epafrasowi, który działał tam zapewne jako delegat św. Pawła wychowując neofitów w wielkiej czci dla Apostoła. Ale młodej tej gminie – mimo jej całej gorliwości – zagraża niebezpieczeństwo. Wbrew bowiem przekazanej Kolosanom nauce apostolskiej pojawiają się tam dążności judaizujące – nawroty do praktyk ST, dziwnie pomieszane ze spekulacjami pseudofilozoficznymi Greków na temat bytów pośrednich między Bogiem a człowiekiem – tych „Potęg”, odpowiadających aniołom ST. Tendencje te określa się zazwyczaj terminem „pregnozy”: gnoza chrześcijańska występuje dopiero w II w. Należy przypuszczać, że Epafras zaniepokojony tym stanem rzeczy, zaalarmował św. Pawła, odwołując się do jego autorytetu. Drugim zaś informatorem Apostoła mógł być zbiegły niewolnik Onezym, którego dotyczy List do Filemona” – czytamy we wstępie do listu w Biblii Tysiąclecia.

Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.

Polub stronę na Facebook