Spotkać się w Słowie. Lektura obowiązkowa

Księdza Wojtka miałem okazję poznać ćwierć wieku temu, gdy w 1997 roku rozpoczynałem swoją przygodę na rzymskim Biblicum. Przez jeden semestr mieszkaliśmy w Kolegium Polskim na Awentynie. Zadzierzgnięta wówczas nić przyjaźni trwa do dziś! Już wtedy ks. Wojciech okazał się nie tylko wytrawnym badaczem Biblii, ale osobą bardzo otwartą na innych, co w przypadku kapłana często oznacza zaangażowanie w pracę duszpasterską. I właśnie proponowana książka jest owocem naukowej pasji i duszpasterskiego zaangażowania księdza Wojtka.

Ks. prof. Wojciech Pikor kojarzony jest zwykle z księgami prorockimi Starego Testamentu, jednakże od wielu lat zajmuje się również popularyzacją Biblii i to nie tylko w obszarze katechezy biblijnej. Gdy w marcu 2020 roku przyszła pierwsza fala epidemii koronawirusa, a wraz z nią pierwszy lockdown, ks. Pikor zaczął umieszczać na swoim Facebooku medytacje do codziennej Ewangelii pisane w kluczu narracyjnym, który ułatwia odnoszenie czytanej Ewangelii do naszego życia.

Owocem tych trwających już półtora roku nietypowych „spotkań w Słowie” jest siedmiotomowa seria komentarzy do codziennej Ewangelii, z których ukazały się już dwa pierwsze woluminy: na okres Adwentu i Bożego Narodzenia (tom 1) oraz na pierwszych dziewięć tygodni okresu zwykłego (tom 4). W ramach poszczególnych tomów znajdziemy medytacje do Ewangelii pojawiających się w poszczególne niedziele (w cyklu trzyletnim), dni powszednie, uroczystości Pańskie oraz święta i wspomnienia świętych. Medytacje Spotkać się w Słowie to doskonała pomoc w osobistej lekturze Ewangelii, wsparcie dla osób praktykujących codzienne lectio divina, jak również źródło inspiracji kaznodziejskich.

Książki ukazały się w wydawnictwie Bernardinum. Poniżej można zapoznać się z fragmentami wstępów, spisami treści oraz fragmentami dwóch pierwszych tomów Spotkać się w Słowie.

Bardzo serdecznie zachęcam!

SPIS TREŚCI

FRAGMENT KSIĄŻKI

A ponieważ wiem, że wszyscy będziecie zafascynowaniu refleksjami ks. Wojciecha, już teraz zapowiedzmy, że warto zakupić także tom dotyczący Adwentu i Bożego Narodzenia. W końcu to już za niecały rok!

SPIS TREŚCI

FRAGMENT KSIĄŻKI

Owocnej, budującej duchowo lektury!

Polub stronę na Facebook