W roku liturgicznym

Spotkać się w Słowie. Lektura obowiązkowa

Już za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego, którą rozpoczniemy liturgiczny okres „w ciągu roku”, potocznie zwany „zwykłym”. Jest więc jeszcze czas, by – choćby w ramach noworocznych postanowień – zamówić wyśmienitą pozycję: egzegetyczno-duchowy przewodnik po kartach ewangelijnych perykop czytanych podczas codziennej liturgii! Jego autorem jest znakomity polski biblista, ks. prof. Wojciech Pikor, kapłan diecezji pelplińskiej, profesor nauk teologicznych, wykładowca Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, członek Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Księdza Wojtka miałem okazję poznać ćwierć wieku temu, gdy w 1997 roku rozpoczynałem swoją przygodę na rzymskim Biblicum. Przez jeden semestr mieszkaliśmy w Kolegium Polskim na Awentynie. Zadzierzgnięta wówczas nić przyjaźni trwa do dziś! Już wtedy ks. Wojciech okazał się nie tylko wytrawnym badaczem Biblii, ale osobą bardzo otwartą na innych, co w przypadku kapłana często oznacza zaangażowanie w pracę duszpasterską. I właśnie proponowana książka jest owocem naukowej pasji i duszpasterskiego zaangażowania księdza Wojtka.

Ks. prof. Wojciech Pikor kojarzony jest zwykle z księgami prorockimi Starego Testamentu, jednakże od wielu lat zajmuje się również popularyzacją Biblii i to nie tylko w obszarze katechezy biblijnej. Gdy w marcu 2020 roku przyszła pierwsza fala epidemii koronawirusa, a wraz z nią pierwszy lockdown, ks. Pikor zaczął umieszczać na swoim Facebooku medytacje do codziennej Ewangelii pisane w kluczu narracyjnym, który ułatwia odnoszenie czytanej Ewangelii do naszego życia.

Owocem tych trwających już półtora roku nietypowych „spotkań w Słowie” jest siedmiotomowa seria komentarzy do codziennej Ewangelii, z których ukazały się już dwa pierwsze woluminy: na okres Adwentu i Bożego Narodzenia (tom 1) oraz na pierwszych dziewięć tygodni okresu zwykłego (tom 4). W ramach poszczególnych tomów znajdziemy medytacje do Ewangelii pojawiających się w poszczególne niedziele (w cyklu trzyletnim), dni powszednie, uroczystości Pańskie oraz święta i wspomnienia świętych. Medytacje Spotkać się w Słowie to doskonała pomoc w osobistej lekturze Ewangelii, wsparcie dla osób praktykujących codzienne lectio divina, jak również źródło inspiracji kaznodziejskich.

Książki ukazały się w wydawnictwie Bernardinum. Poniżej można zapoznać się z fragmentami wstępów, spisami treści oraz fragmentami dwóch pierwszych tomów Spotkać się w Słowie.

Bardzo serdecznie zachęcam!

SPIS TREŚCI

FRAGMENT KSIĄŻKI

A ponieważ wiem, że wszyscy będziecie zafascynowaniu refleksjami ks. Wojciecha, już teraz zapowiedzmy, że warto zakupić także tom dotyczący Adwentu i Bożego Narodzenia. W końcu to już za niecały rok!

SPIS TREŚCI

FRAGMENT KSIĄŻKI

Owocnej, budującej duchowo lektury!

Share: