Mały słownik archeologii biblijnej

Mały słownik archeologii biblijnej
Hugolin Langkammer
Archeolog czyta Biblię
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2012

Opis

Słownik – zgodnie ze swoim tytułem – mówi o miejscach, wydarzeniach i realiach świata Biblii widzianego oczyma archeologa. Opowiada o odkryciach i pracach badawczych, nadmienia o najważniejszych zabytkach i artefaktach, które czekają na pielgrzymów w ziemi biblijnej. Opracowane hasła zawierają maksymalnie skondensowane informacje, zapisane komunikatywnym językiem, z odnośnikami do Pisma Świętego, w którym Czytelnik odnajdzie szersze tło prezentowanych tematów.

PDF KSIĄŻKI POBIERZ: TUTAJ