Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana

Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana
Jan Klinkowski
Bibliotheca Biblica
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2012

Opis

Na rynku pojawiła się bardzo interesująca analiza literacka Ewangelii Jana. Kunszt i precyzja egzegezy połączone są z pasją i osobistym zaangażowaniem autora. Warto przeczytać, tym bardziej, że aż do tej pory Ewangelia Jana nie była analizowana całościowo taką metodą w biblistyce polskiej!

Życie ludzkie jest dramatem rozgrywanym na scenie świata. Jakie jest rozwiązanie tego dramatu? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Ewangelista Jan, sięgając do orędzia Jezusa i wykorzystując wątki literackie antycznego dramatu jako szatę literacką. W kolejnych scenach dwóch aktów odsłania się obraz Jezusa z Nazaretu i Jego dzieło zbawcze. W każdej scenie przez prezentacje postaci, miejsce akcji, czas akcji, rekwizyty, kompozycję i cel teologiczny jesteśmy zaproszeni do udziału w życiu Słowa, które stało się ciałem. Dramat Ewangelii Jana rozgrywa się na scenie liturgii pierwotnego Kościoła i jest zaproszeniem do rozpoznawania znaków, które z płaszczyzny faktu przenoszą nas w obszar świętości Boga zapisany językiem symbolu. Jak wejść na tę scenę zbawienia? Można tylko przez bramę wiary, którą otwiera Chrystus, który jest Mesjaszem i Synem Bożym i daje nam życie wieczne (J 20, 31)! Bez wiary zostaniemy tylko widzami spoglądającymi na wydarzenia sprzed blisko 2000 lat.

Spis treści

1. Etapy powstawania tradycji Janowej

 • Jerozolima lata czterdzieste
 • Syria lata pięćdziesiąte
 • Jerozolima lata sześćdziesiąte
 • Efez lata sześćdziesiąte
 • Efez lata siedemdziesiąte
 • Efez lata osiemdziesiąte
 • Efez lata dziewięćdziesiąte
 • Efez około roku 100

2. Tło historyczno-kulturowe Jerozolimy w czasach pierwotnego chrześcijaństwa

3. Tło historyczno-kulturowe środowiska Efezu

4. Życie kulturalne i religijne w cieniu hellenistycznego teatru

5. Szkoła Janowa – pomiędzy synagogą a szkołą stoicką

6. Analiza dramatyczna Ewangelii Jana

 • Prolog (1,1-18)
 • Akt I – Księga świadectw – Jezus objawia się w znakach (1,19-12,50)
 • Akt II – Jezus objawia się przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie (13,1-20,31)
 • Epilog (21,1-24)