Nawiedzenie. Kościół Santa Maria Novella, Florencja

Scena zwiastowania, którą rysuje przed nami ewangelista Łukasz, wprowadza nas w ostatnie chwile adwentowego oczekiwania.

Wpatrując się w Maryję słuchającą orędzia anioła Gabriela, chciejmy dostrzec Jej postawę, która może stać się dla nas wzorem nie tylko adwentowego postępowania. Łukasz rysuje portret Maryi, która słucha Boga i która jest Mu posłuszna. Przedstawia Ją także jako pokorną Służebnicę Pańską.

Pochylmy się więc nad tymi trzema postawami i spytajmy, w jaki sposób dziś zrealizować je możemy w naszym chrześcijańskim życiu.