Miłosierdzie w Starym Testamencie?

Niekiedy wydaje się, że Stary Testament jest pełen scen przemocy, a obraz Boga, jaki rysuje przed czytelnikiem niewiele różni się od sędziego w czarnej todze. Czy tak jest w istocie?

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska