Niebo – miejsce dla naiwnych? (2)

Szczęście ma nie tylko wymiar doczesny. Sięga poza granice naszego ziemskiego życia. Dlatego św. Paweł zauważa: „Gdybyśmy tylko w tym życiu nadzieję pokładali w Chrystusie, bylibyśmy bardziej od innych godni politowania”.

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.