Niepokalana – Dziewczyna z Nazaretu

W 1854 roku. Pius IX w bulli Ineffabilis Deus pisał:

W pierwszej chwili swego poczęcia, za szczególną łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, biorąc pod uwagę zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, Najświętsza Maryja Panna została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.