Niezbędnik biblijny. Pismo Święte – księga po księdze

Niezbędnik biblijny. Pismo Święte – księga po księdze, Oficyna Wydawnicza „VOCATIO”, Warszawa 2022.

WSTĘP DO WYDANIA POLSKIEGO

Nie ulega wątpliwości, że Biblia jest najbardziej poczytną książką świata. Faktycznie jest ona zbiorem ksiąg, które powstawały na przestrzeni ponad tysiąca lat. Najstarsze fragmenty Starego Testamentu pochodzą z XII wieku przed Chr., najmłodsze partie Nowego Testamentu sięgają być może początku II stulecia po Chr. Przez tak długi okres zmieniały się spojrzenia na świat, inaczej odczytywano ważne idee biblijne, zmieniał się sposób widzenia ingerencji Boga w historię ludzi. Księga ta rodziła się w kulturze zupełnie innej od kultury zachodniej i w mentalności odmiennej niż ta, która została ukształtowana przez wzorce filozoficznej myśli Grecji i prawniczej myśli Rzymu.

Biblia jako słowo Boga może przemienić nasze życie. Przez proroka Izajasza Bóg poucza:

„Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa” (Iz 55,10-11).

Czy dziś słowo Boga spełnia swoje posłannictwo? Czy przynosi spodziewany owoc? Czy użyźnia – jak deszcz – glebę ludzkich serc? Aby tak się stało, słowo to winno być właściwie zrozumiane i przyswojone.

Kultura współczesna nazywana bywa niekiedy kulturą obrazu. Staje się alternatywą dla kultury słowa pisanego. O ile dawniej w celu zdobycia wiedzy człowiek posługiwał się przede wszystkim słowem pisanym, o tyle dziś chętniej sięga po obraz. Czytelnik kojarzy niektóre fakty, przypomina sobie znane epizody i przywołuje na pamięć opowiastki z lekcji religii. Trudno mu jednak powiązać fakty i znaleźć zakończenie opowieści. Brak mu pewnej osi, na której byłby w stanie osadzić wydarzenia, o których czyta.

Niniejsza publikacja, zatytułowana Niezbędnik biblijny. Przegląd Biblii – księga po księdze, wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Została pomyślana jako pomoc dla tych wszystkich, którzy zdecydują się na osobistą czy prowadzoną we wspólnocie lekturę Pisma Świętego. Zawiera ona podstawowe informacje o Biblii, a także o historii biblijnej, zwyczajach religijnych, uwarunkowaniach społecznych i politycznych dawnego Izraela oraz krajów ościennych, po których oprowadzają nas niekiedy autorzy natchnieni. Już sam podtytuł książki odsyła Czytelnika do kultury obrazu, która zaczyna dominować w dzisiejszym sposobie myślenia: Wstępy, mapy, tabele, zestawienia, osie czasu, plany ksiąg, graficzne streszczenia, zestawienia tematyczne, wykazy proroków, królów, faraonów i innych władców, kluczowe pojęcia i podstawowe definicje teologiczne. Publikacja, napisana bardzo klarownym językiem (co w dużej mierze jest zapewne zasługą tłumacza), naszpikowana jest grafiką: tabelami, schematami, mapami i fotografiami. Wszystko to sprawia, że czyta się ją z ogromnym zainteresowaniem między innymi dlatego, że informacje zebrane w tabelach czy schematach pozwalają na ogląd całości zagadnienia, o którym mówią. A właśnie tego – jak wspomnieliśmy – brakuje dziś Czytelnikom Biblii.

Podkreślić trzeba niezwykły kunszt w doborze informacji we wstępach do poszczególnych ksiąg biblijnych. Spośród całego gąszczu wiadomości i hipotez, które zawierają często komentarze, udało się wydobyć najważniejsze dane dotyczące autora, daty i miejsca powstania, tematyki i struktury literackiej. Dane te nie są przeładowane szczegółami, a jednocześnie są wystarczające, by podjąć osobistą lekturę poszczególnych ksiąg.

Wyrażam głęboką nadzieję, że książka, która trafia do rąk Czytelników pozwoli zaspokoić nie tylko ich fascynacje intelektualne dotyczące Biblii, ale także stanie się przewodnikiem duchowych wędrówek w odkrywaniu piękna księgi natchnionej, a ostatecznie – samego Boga.

ks. Mariusz Rosik

ZAJRZYJ DO ŚRODKA

PRZYKŁADOWA STRONA

Polub stronę na Facebook