O mocy Słowa Bożego

fot. M. Rosik

„Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym, […] listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego” (2Kor 3,3) – zapewniał Paweł apostoł mieszkańców Koryntu. Chrześcijanie są listem Boga dla świata.

A co jest listem Boga do chrześcijan? Czy jest taki list? Odpowiedź jest jednoznaczna – Biblia.

Nie na darmo św. Augustyn mówił o Piśmie Świętym: „Przyszły do nas listy z naszej ojczyzny, to je wam czytamy”.

Polub stronę na Facebook