O rozbracie Synagogi i Kościoła raz jeszcze

W Radio „Warszawa” gościem Mateusza Krawczyka był ks. prof. Mariusz Rosik, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych głównie z dziedziny teologii Nowego Testamentu oraz wydanej w ubiegłym roku książki „Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu.” Relacja między judaizmem a chrześcijaństwem w czasach narodzin Kościoła to temat niniejszej audycji. Zapraszamy do wysłuchania.