Otrzymaliście Ducha miłości

Otrzymaliście Ducha miłości
Wrocław 1995, ss.43

Opis

Dar Ducha Świętego obejmuje całe życie człowieka, zarówno jego wymiar duchowy, psychiczny (emocjonalny i wolitywny), jak i fizyczny. Działanie Ducha Jezusa w człowieku ujął w następujących słowach św. Paweł pisząc do Tymoteusza: „nie dał nam Bóg Ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia” (2 Tym 1,7). Jak barwna tęcza rozszczepia się w trzy smugi, tak jeden dar Ducha Świętego przejawia się trojaki sposób w życiu chrześcijanina: Duch Jezusa napełnia miłością wobec Boga i każdego człowieka, obdarza mocą, która również i dziś może oznaczać uzdrowienie, uwolnienie czy radykalną przemianę sposobu życia oraz przekształca myślenie człowieka dając mu jednocześnie głębsze poznanie świata duchowego. Tak więc miłość, moc i poznanie (trzeźwe myślenie) to trzy dziedziny, w których – bardzo schematycznie – możemy rozważać dzieło Ducha Świętego w każdym z nas.

Spis treści

PRAWO DWÓCH DRÓG

JEŚLI USTAMI SWOIMI WYZNASZ

WIĘKSZY JEST TEN, KTÓRY W WAS MIESZKA

POSŁAŁ MNIE LECZYĆ RANY SERC ZŁAMANYCH

MOC, MIŁOŚĆ I POZNANIE

Polub stronę na Facebook