Szedłem wraz z Bogiem

Szedłem wraz z Bogiem
Wrocław 1996, ss. 80

Opis

Dobra Nowina przyniesiona przez Jezusa głosi, że Bóg pragnie szczęścia człowieka. Miłość, którą Bóg ukochał świat jest tak szeroka, że ogarnia każdego człowieka we wszystkich jego doświadczeniach. Jednak sytuacja grzechu, w której znajduje się człowiek uniemożliwia lub utrudnia spotkanie z miłującą obecnością Ojca. W perspektywie napięcia: miłość Boga – grzech człowieka, spotkanie z Jezusem, który żyje i działa w Kościele i świecie okazuje się wyzwalające. Refleksje zrodzone na kanwie tekstów biblijnych mogą okazać się pomocne jako materiały homiletyczno-katechetyczne. Mogą być traktowane także jako przemyślenia prowadzące ku dojrzałości w wierze.

Spis treści

  • Od autora
  • Spotkanie z kochającym Ojcem
  • W poszukiwaniu szczęścia
  • Szczęśliwi przebaczający
  • Dlaczego kocham swój Kościół?
  • Szczęśliwi, którzy zaufali Panu