Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan

N. Eubank, Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan, Katolicki Komentarz Bibliny, tłum. J. Czapczyk, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2022, ISBN 9788379064984, ss. 256 [red.].

Opis

Pierwszy List do Tesaloniczan jest najprawdopodobniej najstarszym zachowanym listem i w istocie najstarszym zachowanym tekstem chrześcijańskim, ale św. Paweł, którego spotykamy na jego kartach, jest już doświadczonym apostołem. (…) Drugi List do Tesaloniczan może być najpewniej drugim najstarszym tekstem. (…) Paweł stara się dopełnić wszystkich tych rzeczy, których dokonałby osobiście, gdyby mógł przyjść do Tesaloniki: ponownie nawiązać przyjaźnie, podnieść na duchu załamanych, nawoływać ich do większej wierności w określonych obszarach i dawać nowe wskazówki odnośnie do losu tych, którzy zmarli przed powrotem Pana.

Przystępna, praktyczna, rzetelna seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego obejmuje 17 tomów komentarzy do każdego zdania Nowego Testamentu. Jej adresatami są zarówno duszpasterze, jak również osoby szukające pomocy w osobistej lekturze Słowa.

O unikalności serii stanowi po pierwsze fakt przytaczania przez autorów osiągnięć biblistów. Nie zagłębiają się oni w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są najbardziej uzasadnione i dość powszechnie akceptowane przez biblistów. Po drugie, wskazują na użycie tekstu w tradycji Kościoła. Obficie odwołują się do Ojców Kościoła, Katechizmu i dogmatów. Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo można było przełożyć go na praktykę życia i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi być studentem biblistyki ani teologiem, księdzem czy katechetą, żeby oprzeć się na przystępnej i rzetelnej interpretacji Biblii przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II.

Oprócz bogactwa merytorycznego poszczególne tomy serii to także przyjazny format, oprawa, skład oraz dwukolorowe wnętrze, pozwalające wyróżnić wybrane elementy dzieła.

Nathan Eubank to doktor filozofii (Duke University, NC, USA), profesor Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Notre Dame (Indiana, USA). Był wykładowcą na Uniwersytecie Oksfordzkim. Nathan Eubank skupia się w swoich badaniach na ewangeliach synoptycznych i tekstach Świętego Pawła, a także na wczesnej recepcji i interpretacji tekstów biblijnych. Jest autorem publikacji oraz książek, m.in. Wages of Cross-Bearing and Debt of Sin: The Economy of Heaven in Matthew’s Gospel (2013).

Spis treści

Wstęp od redaktorów serii

Skróty i oznaczenia

Wstęp do Pierwszego i Drugiego Listu do Tesaloniczan

Schemat Pierwszego Listu do Tesaloniczan

Schemat Drugiego Listu do Tesaloniczan

Część pierwsza. Pierwszy List do Tesaloniczan
Dziękczynienie za Boże dzieło w Tesalonice
Postępowanie Pawła w Tesalonice
Kontynuacja opowiadania o apostołach w Tesalonice
Ulga Pawła po powrocie Tymoteusza
Życie miłe Bogu
Los zmarłych chrześcijan i powrót Pana
Dzień Pański
Końcowe napomnienia

Część druga. Drugi List do Tesaloniczan
Dziękczynienie za wytrwałość pośród ucisku
Wydarzenia zapowiadające dzień Pański
Napomnienie niepracujących

Sugerowane lektury

Indeks tematów duszpasterskich

Indeks tekstów wyróżnionych

Spis ilustracji

Przypisy

O Autorze

Polub stronę na Facebook