Pierwszy List do Koryntian. Biblia. Impulsy

Pierwszy List do Koryntian,
Biblia. Impulsy. Nowy Testament VII, Katowice 2017, ss. 176
[współautorka: A. Rambiert-Kwaśniewska]

Opis

Seria „Biblia Impulsy” jest obecnie najnowszą propozycją wydawniczą oferowaną polskiemu czytelnikowi zainteresowanemu lekturą Biblii. Jej adresatami mają być zarówno ludzie młodzi, jak i czytelnicy w dojrzałym wieku, ale nieposiadający biblijnego (filologiczno-teologicznego) warsztatu naukowego.

Tekst Pisma Świętego został ponownie przetłumaczony z języka oryginalnego na komunikatywny język polski. Komentarz składa się z czterech punktów:

  1. „Lektura tekstu” (zawiera wskazania pomagające w jak najlepszej lekturze poszczególnych perykop);
  2. „Refleksja” (najczęściej nawiązuje do obecnych spraw społeczno-kulturowych);
  3. „Aktualizacja” (odnosi rozważany tekst do życia czytelnika)
  4. „Czy wiesz, że…” (poszerza wiedzę biblijną czytelnika).

Nazwa całej serii wydawniczej „Biblia. Impulsy” nawiązuje do komentarza, który w formie krótkich wskazówek – impulsów – stara się wieloaspektowo wyjaśnić poszczególne perykopy danej księgi.

Komentarz do wszystkich ksiąg Nowego Testamentu będzie składał się z dziewiętnastu woluminów. W planach jest również analogiczne przygotowanie przynajmniej niektórych ksiąg Starego Testamentu. Grono osób opracowujących poszczególne księgi Pisma Świętego w serii „Biblia. Impulsy” tworzą polscy bibliści, znawcy i miłośnicy Biblii. Redaktorem naukowym całej serii jest ks. dr hab. Janusz Wilk. Wydawca: Księgarnia św. Jacka w Katowicach.

Spis treści

Wstęp
Pierwszy List do Koryntian
Podróże misyjne św.Pawła (mapy)
Bibliografia

Przykładowa strona książki

Autorzy publikacji zdobywają szczyty!